Man pages for yduan004/drugbankR
R package for querying drugbank database

dbxml2dfConvert drugbank database (xml file) into dataframe.
df2SQLiteStore drugbank dataframe into SQLite database under 'extdata'...
drugbankRR package for querying drugbank database
queryDBQuery drugbank SQLite database.
yduan004/drugbankR documentation built on Dec. 17, 2017, 7:26 p.m.