API for zozlak/MLAKdane
Pakiet do zlaczania danych z rejestrow ZUS i uczelni

Global functions
agreguj_do_miesiecy Man page Source code
agreguj_do_okresu Man page Source code
data2okres Man page Source code
generuj_odbiorcow Source code
konwertuj_daty Man page Source code
nazwa_pliku Man page Source code
oblicz_okienko Man page Source code
oblicz_pracodawcy Man page Source code
oblicz_stale Man page Source code
oblicz_studyp Man page Source code
oblicz_utrata_etatu Man page Source code
oblicz_wartosci Man page Source code
oblicz_zamieszkanie Man page Source code
oblicz_zmienne_czasowe Man page Source code
oblicz_zmienne_pochodne Man page Source code
okienko Man page Source code
okres2data Man page Source code
okres2miesiac Man page Source code
okres2rok Man page Source code
pokaz_roznice Man page Source code
polacz_pna_powiaty Man page Source code
polacz_zus_zdau Man page Source code
porownaj Man page Source code
porownaj_zbiory Man page Source code
pre_przygotuj_zus_zdau Man page Source code
przygotuj_jednostki Man page Source code
przygotuj_kierunki Man page Source code
przygotuj_pkd Man page Source code
przygotuj_pna_powiaty Man page Source code
przygotuj_uczelnie Man page Source code
przygotuj_utrata_pracy Man page Source code
przygotuj_zdau Man page Source code
przygotuj_zdu1 Man page Source code
przygotuj_zus Man page Source code
read_csv_spark Man page Source code
tbl_col_types Man page Source code
uzgodnij_teryt Man page Source code
uzupelnij_obserwacje Man page Source code
wczytaj_do_sparka Man page Source code
zapisz_dla_sparka Man page Source code
zapisz_ze_sparka Man page Source code
zozlak/MLAKdane documentation built on Nov. 28, 2018, 3:40 a.m.