Files in zozlak/MLAKdane
Pakiet do zlaczania danych z rejestrow ZUS i uczelni

.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
LICENSE
NAMESPACE
NEWS
R/agreguj_do_miesiecy.R R/agreguj_do_okresu.R R/data2okres.R R/generuj_odbiorcow.R R/generuj_wartosci.R R/nazwa_pliku.R R/oblicz_okienko.R R/oblicz_pracodawcy.R R/oblicz_stale.R R/oblicz_stale_czasowe.R R/oblicz_studyp.R R/oblicz_utrata_etatu.R R/oblicz_zamieszkanie.R R/oblicz_zmienne_czasowe.R R/oblicz_zmienne_pochodne.R R/okienko.R R/okres2data.R R/okres2miesiac.R R/okres2rok.R R/pokaz_roznice.R R/polacz_pna_powiaty.R R/polacz_zus_zdau.R R/porownaj.R R/porownaj_zbiory.R R/pre_przygotuj_zus_zdau.R R/przygotuj_jednostki.R R/przygotuj_kierunki.R R/przygotuj_pkd.R R/przygotuj_pna_powiaty.R R/przygotuj_uczelnie.R R/przygotuj_utrata_pracy.R R/przygotuj_zdau.R R/przygotuj_zdu1.R R/przygotuj_zus.R R/read_csv_spark.R R/tbl_col_types.R R/uzgodnij_teryt.R R/uzupelnij_obserwacje.R R/wczytaj_do_sparka.R R/zapisz_dla_sparka.R R/zapisz_ze_sparka.R README.md
dane/nazwy2teryt.csv
dane/pkd.xlsx
dane/pna_powiaty.csv
man/agreguj_do_miesiecy.Rd man/agreguj_do_okresu.Rd man/data2okres.Rd man/konwertuj_daty.Rd man/nazwa_pliku.Rd man/oblicz_okienko.Rd man/oblicz_pracodawcy.Rd man/oblicz_stale.Rd man/oblicz_studyp.Rd man/oblicz_utrata_etatu.Rd man/oblicz_wartosci.Rd man/oblicz_zamieszkanie.Rd man/oblicz_zmienne_czasowe.Rd man/oblicz_zmienne_pochodne.Rd man/okienko.Rd man/okres2data.Rd man/okres2miesiac.Rd man/okres2rok.Rd man/pokaz_roznice.Rd man/polacz_pna_powiaty.Rd man/polacz_zus_zdau.Rd man/porownaj.Rd man/porownaj_zbiory.Rd man/pre_przygotuj_zus_zdau.Rd man/przygotuj_jednostki.Rd man/przygotuj_kierunki.Rd man/przygotuj_pkd.Rd man/przygotuj_pna_powiaty.Rd man/przygotuj_uczelnie.Rd man/przygotuj_utrata_pracy.Rd man/przygotuj_zdau.Rd man/przygotuj_zdu1.Rd man/przygotuj_zus.Rd man/read_csv_spark.Rd man/tbl_col_types.Rd man/uzgodnij_teryt.Rd man/uzupelnij_obserwacje.Rd man/wczytaj_do_sparka.Rd man/zapisz_dla_sparka.Rd man/zapisz_ze_sparka.Rd tests/testthat.R vignettes/Generowanie_danych.R vignettes/Generowanie_raportow.R vignettes/Porownanie_0.6.0_v_0.7.x.Rmd vignettes/Porownanie_0.7.x_v_0.7.x.Rmd vignettes/Porownanie_z_MS.Rmd
vignettes/data_flow.dia
vignettes/definicje_zmiennych.xlsx
zozlak/MLAKdane documentation built on Nov. 28, 2018, 3:40 a.m.