API for BNPdensity
Ferguson-Klass Type Algorithm for Posterior Normalized Random Measures

Global functions
BNPdensity Man page
BNPdensity-package Man page
Enzyme1.out Man page
Enzyme2.out Man page
Galaxy1.out Man page
Galaxy2.out Man page
MixNRMI1 Man page Source code
MixNRMI1cens Man page Source code
MixNRMI2 Man page Source code
MixNRMI2cens Man page Source code
Mv Man page Source code
MvInv Man page Source code
acidity Man page
cens_data_check Man page Source code
censor_code_rl Man page Source code
comp1 Man page Source code
comp2 Man page Source code
cpo Man page Source code
dhalfcauchy Man page Source code
dhalfnorm Man page Source code
dhalft Man page Source code
dk Man page Source code
dkcens2 Man page Source code
dkcens2_1val Man page Source code
dt_ Man page Source code
dtnorm Man page Source code
enzyme Man page
fcondXA Man page Source code
fcondXA2 Man page Source code
fcondXA2cens2 Man page Source code
fcondYXA Man page Source code
fcondYXAcens2 Man page Source code
fcondYZXA Man page Source code
fcondYZXAcens2 Man page Source code
fystar Man page
galaxy Man page
gs3 Man page Source code
gs4 Man page Source code
gs4cens2 Man page Source code
gs5 Man page Source code
gs5cens2 Man page Source code
gsHP Man page Source code
gsYZstar Man page Source code
gsYZstarcens2 Man page Source code
p0 Man page Source code
phalfcauchy Man page Source code
phalfnorm Man page Source code
phalft Man page Source code
pk Man page Source code
pt_ Man page Source code
ptnorm Man page Source code
qgeneric Man page Source code
qhalfcauchy Man page Source code
qhalfnorm Man page Source code
qhalft Man page Source code
qt_ Man page Source code
qtnorm Man page Source code
rfystar Source code
rfystarcens2 Man page Source code
rfyzstar Man page Source code
rfyzstarcens2 Man page Source code
rhalfcauchy Man page Source code
rhalfnorm Man page Source code
rhalft Man page Source code
rk Man page Source code
rt_ Man page Source code
rtnorm Man page Source code
salinity Man page
BNPdensity documentation built on May 29, 2017, 9:33 p.m.