API for Nowosad/wolnedni
Okreslanie ustawowo wolnych dni od pracy w Polsce

Global functions
boze_cialo Man page Source code
dni_wolne Man page
is_boze_cialo Man page Source code
is_niedziela Man page Source code
is_poniedzialek_wielkanocny Man page Source code
is_sobota Man page Source code
is_wielkanoc Man page Source code
is_wolne Man page Source code
is_zielone_swiatki Man page Source code
poniedzialek_wielkanocny Man page Source code
sobotaniedziela Man page
wielkanoc Man page Source code
zielone_swiatki Man page Source code
Nowosad/wolnedni documentation built on May 9, 2017, 2:17 p.m.