sobotaniedziela: Funkcje sprawdzajace czy dana data jest sobota lub niedziela

Description Usage Arguments Value Examples

Description

Funkcje sluzace do sprawdzenia czy podana data jest sobota lub niedziela

Usage

1
2
3

Arguments

data

obiekt klasy Date

Value

TRUE/FALSE

Examples

1
2
3
4
5
6
7
8
9
data1 <- as.Date("2012-01-01")
data2 <- as.Date("2012-01-03")
data3 <- as.Date("2012-01-07")
is_sobota(data1)
is_sobota(data2)
is_sobota(data3)
is_niedziela(data1)
is_niedziela(data2)
is_niedziela(data3)

Nowosad/wolnedni documentation built on May 9, 2017, 2:17 p.m.