Man pages for Nowosad/wolnedni
Okreslanie ustawowo wolnych dni od pracy w Polsce

dni_wolneUstawowo wolne dni od pracy w Polsce
is_wielkanocFunkcje sprawdzajace czy data jest swietem ruchomym
is_wolneFunkcja sprawdzajaca czy dany dzien jest wolny od pracy w...
sobotaniedzielaFunkcje sprawdzajace czy dana data jest sobota lub niedziela
wielkanocFunkcje liczace daty ruchomych swiat
Nowosad/wolnedni documentation built on May 9, 2017, 2:17 p.m.