is_wolne: Funkcja sprawdzajaca czy dany dzien jest wolny od pracy w...

Description Usage Arguments Value Examples

View source: R/is_wolne.R

Description

Funkcje pozwalaja na sprawdzenie czy dany dzien jest wolny od pracy w Polsce

Usage

1
is_wolne(data, nazwa = FALSE, dzientygodnia = FALSE)

Arguments

data

obiekt klasy Date

nazwa

TRUE/FALSE w przypadku wyboru FALSE wynikiem funkcji jest informacja czy dany dzien jest wolny, natomiast w przypadku wyboru TRUE wynikiem funkcji jest nazwa swieta/dnia wolnego

dzientygodnia

TRUE/FALSE wynik to dzien tygodnia jesli data jest dniem roboczym; dla dni swiatecznych podana jest nazwa przypadajacego swieta lub dnia weekendu

Value

TRUE/FALSE lub nazwa

Examples

1
2
3
4
5
6
7
data1 <- as.Date("2012-01-01")
data2 <- as.Date("2012-01-03")
data3 <- as.Date("2012-01-07")
is_wolne(data1)
is_wolne(data2)
is_wolne(data3, nazwa=TRUE)
is_wolne(data3, dzientygodnia=TRUE)

Nowosad/wolnedni documentation built on May 9, 2017, 2:17 p.m.