atajti/andego.adattisztitas: Alapvető adattisztítási feladatok magyarul
Version 0.0.2.0000

Magyar adatok tisztítasa - név, cím (irányítószám, település, utca), alapvető sztringtisztítások.

Getting started

Package details

AuthorAndras Tajti, Laszlo Hajdu
MaintainerAndras Tajti <[email protected]>
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.0.2.0000
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("atajti/andego.adattisztitas")
atajti/andego.adattisztitas documentation built on Dec. 30, 2017, 11:03 a.m.