cleanPhones: Telefonszámok tisztítása

Description Usage Arguments Details Value TODO Author(s) Examples

View source: R/cleanPhones.R

Description

Magyar telefonszámokra beállított telefonszámtisztítás

Usage

1
cleanPhones(chr_vect)

Arguments

chr_vect

karakter vektor

Details

Első lépésként csak a számokat tartja meg a szövegből. Amennyiben kevesebb mint hét számjegyet talál, illetve ha üres sztringet talál, figyelmeztet, és az értéket NA-ra állítja.

Value

chr_vect-tel megegyező hosszú karakter vektor

TODO

Internacionalizálás: egy lang argumentum, ami ha meg van adva, megkeresné a paste0(cleanPhones_*lang*) függvényt, és annak a vektort.

Author(s)

Tomasovszky Álmos

Examples

1
cleanPhones("+36 (30) 1010101")

atajti/andego.adattisztitas documentation built on Nov. 21, 2018, 5:43 a.m.