cleanCity: Irányítószám tisztítása

Description Usage Arguments Value Author(s) Examples

View source: R/cleanCity.R

Description

Megtisztítja a kapott városneveket potenciális problémáktól.

Usage

1
cleanCity(x, alternative = FALSE)

Arguments

x

karakter vektor

alternative

logikai érték, ld. unAccent

Value

x-nel azonos hosszú karakter vektor

Author(s)

Hajdú László

Examples

1
cleanZip(" 3120 Dorgalfalva, Kossuth utca 10.")

atajti/andego.adattisztitas documentation built on Nov. 21, 2018, 5:43 a.m.