cleanNames: Névtisztítás

Description Usage Arguments Details Value Author(s) Examples

View source: R/cleanNames.R

Description

Cég- és személynevek egységes alakra hozása

Usage

1

Arguments

x

karakter vektor, megtisztítandó személynevekkel

Details

A függvény valójában csak egy wrapper, a detectFirms eredménye alapján eldönti, melyik névre alkalmazza a cleanPersonNames és melyikre a cleanFirms függvényt.

Value

karakter vektor, a tisztított nevekkel

Author(s)

Tajti András <[email protected]>

Examples

1
2
3
4
5
cleanNames("Sándor József Benedek")
cleanNames("S. József Benedek")
cleanNames("Sándor J. Benedek")
cleanNames(c("Andego Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság",
             "Magyar Telekom Nyrt"))

atajti/andego.adattisztitas documentation built on Nov. 21, 2018, 5:43 a.m.