Files in helgegoessling/spheRlab
Spherical Geometry, Analysis, and Plotting of Geoscientific Data on Arbitrary Grids

.gitignore
DESCRIPTION
LICENSE
NAMESPACE
R/sl.angle.R R/sl.barycenter.R R/sl.boundingcircle.R R/sl.cart.dist.R R/sl.centroid.R R/sl.checkposition.R R/sl.circle.R R/sl.colbar.R R/sl.contours.R R/sl.crossvec.R R/sl.curvilin2unstr.R R/sl.dim.R R/sl.elem2linepairs.R R/sl.elemfull2elemsub.R R/sl.fillequidist.R R/sl.findneighbours.R R/sl.gc.dist.R R/sl.grid.FESOM3Ddata1Dto2D.R R/sl.grid.addinfo.R R/sl.grid.curvilin2unstr.R R/sl.grid.readFESOM.R R/sl.grid.readNCDF.R R/sl.grid.writeCDO.R R/sl.grid.writeFESOM.R R/sl.griddes2neighmat.R R/sl.inpolygon.convex.R R/sl.lat1D.c2i.R R/sl.line.lat.intersect.R R/sl.line.line.intersect.R R/sl.line.polygon.intersect.R R/sl.load.naturalearth.R R/sl.lon1D.c2i.R R/sl.lonlat.angle.R R/sl.lonlat.identical.R R/sl.lonlat1Dto2D.R R/sl.lonlat2D.c2i.R R/sl.lonlat2xyz.R R/sl.lonlatrot2abg.R R/sl.match.comp.R R/sl.mhd.R R/sl.mhd.edge.R R/sl.num2colbar.R R/sl.num2colbarbreaks.R R/sl.p2p.R R/sl.plot.3D.init.R R/sl.plot.colbar.R R/sl.plot.contours.R R/sl.plot.domainbound.curvilin.R R/sl.plot.elem.R R/sl.plot.end.R R/sl.plot.field.R R/sl.plot.field.elem.R R/sl.plot.fld.curvilin.R R/sl.plot.init.R R/sl.plot.landsea.R R/sl.plot.lines.R R/sl.plot.lonlatgrid.R R/sl.plot.lonlatlabels.R R/sl.plot.naturalearth.R R/sl.plot.platon.end.R R/sl.plot.platon.init.R R/sl.plot.points.R R/sl.plot.polygon.R R/sl.plot.text.R R/sl.point.between.R R/sl.polygon.area.R R/sl.polygon.polygon.intersect.R R/sl.polygon.rotdir.R R/sl.read.args.R R/sl.rot.R R/sl.segment.R R/sl.smalltriag.area.R R/sl.spatialfilter.R R/sl.spatialfilter.getweights.R R/sl.trackingshot.R R/sl.trackingshot.way.R R/sl.trackingshot.waypoint.R R/sl.trackingshot.waypoints.R R/sl.triag.area.R R/sl.view.colbar.R R/sl.vis.shift.rot.R R/sl.xyz.angle.R R/sl.xyz2lonlat.R README.md
data/sl.colbar.blackwhite_256.rda
data/sl.colbar.orography_256.breaks.rda
data/sl.colbar.orography_256.rda
data/sl.colbar.redgreyblue_11.rda
data/sl.colbar.redgreyblue_256.rda
data/sl.colbar.topography_256.breaks.rda
data/sl.colbar.topography_256.rda
man/sl.angle.Rd man/sl.barycenter.Rd man/sl.boundingcircle.Rd man/sl.cart.dist.Rd man/sl.centroid.Rd man/sl.checkposition.Rd man/sl.circle.Rd man/sl.colbar.Rd man/sl.contours.Rd man/sl.crossvec.Rd man/sl.curvilin2unstr.Rd man/sl.dim.Rd man/sl.elem2linepairs.Rd man/sl.elemfull2elemsub.Rd man/sl.fillequidist.Rd man/sl.findneighbours.Rd man/sl.gc.dist.Rd man/sl.grid.FESOM3Ddata1Dto2D.Rd man/sl.grid.addinfo.Rd man/sl.grid.readFESOM.Rd man/sl.grid.readNCDF.Rd man/sl.grid.writeCDO.Rd man/sl.grid.writeFESOM.Rd man/sl.griddes2neighmat.Rd man/sl.inpolygon.convex.Rd man/sl.lat1D.c2i.Rd man/sl.line.lat.intersect.Rd man/sl.line.line.intersect.Rd man/sl.line.polygon.intersect.Rd man/sl.load.naturalearth.Rd man/sl.lon1D.c2i.Rd man/sl.lonlat.angle.Rd man/sl.lonlat.identical.Rd man/sl.lonlat1Dto2D.Rd man/sl.lonlat2D.c2i.Rd man/sl.lonlat2xyz.Rd man/sl.lonlatrot2abg.Rd man/sl.match.comp.Rd man/sl.mhd.Rd man/sl.mhd.edge.Rd man/sl.num2colbar.Rd man/sl.num2colbarbreaks.Rd man/sl.p2p.Rd man/sl.plot.3D.init.Rd man/sl.plot.colbar.Rd man/sl.plot.contours.Rd man/sl.plot.domainbound.curvilin.Rd man/sl.plot.elem.Rd man/sl.plot.end.Rd man/sl.plot.field.Rd man/sl.plot.field.elem.Rd man/sl.plot.fld.curvilin.Rd man/sl.plot.init.Rd man/sl.plot.landsea.Rd man/sl.plot.lines.Rd man/sl.plot.lonlatgrid.Rd man/sl.plot.lonlatlabels.Rd man/sl.plot.naturalearth.Rd man/sl.plot.platon.end.Rd man/sl.plot.platon.init.Rd man/sl.plot.points.Rd man/sl.plot.polygon.Rd man/sl.plot.text.Rd man/sl.point.between.Rd man/sl.polygon.area.Rd man/sl.polygon.polygon.intersect.Rd man/sl.polygon.rotdir.Rd man/sl.read.args.Rd man/sl.rot.Rd man/sl.segment.Rd man/sl.smalltriag.area.Rd man/sl.spatialfilter.Rd man/sl.spatialfilter.getweights.Rd man/sl.trackingshot.Rd man/sl.trackingshot.way.Rd man/sl.trackingshot.waypoint.Rd man/sl.trackingshot.waypoints.Rd man/sl.triag.area.Rd man/sl.view.colbar.Rd man/sl.vis.shift.rot.Rd man/sl.xyz.angle.Rd man/sl.xyz2lonlat.Rd man/spheRlab-package.Rd vignettes/spheRlab_MainVignette.Rmd
helgegoessling/spheRlab documentation built on Sept. 29, 2018, 12:09 p.m.