Man pages for msberends/certedata
Tools for Data Analysis at Certe

abname_molisNaam van antibioticum
age.groupLeeftijdsgroep bepalen
allAre All Values True?
antibiotics_listAntibioticalijst per klinisch specialisme of materiaal
anyAre Some Values True?
as.basenumberGetallen octaal of hexadecimaal weergeven
as.UTCTijden transformeren naar UTC
certedata_conflictscertedata package conflicts
certedbVerbinding maken met MySQL-/MariaDB-database
certedb_checkmmbControleren van nieuwe materiaal- en testcodes
certedb_check_tblsTabellen valideren in MySQL-/MariaDB-database
certedb_closeDisconnect (close) a connection
certedb_getmmbMMB-gegevens ophalen van MySQL-/MariaDB-database
certedb_querySQL-query uitvoeren op MySQL-/MariaDB-database
certedb_tblsTabellen ophalen uit MySQL-/MariaDB-database
chi2.testChi^2-berekening van matrix
choose.dirChoose a Folder Interactively on MS Windows
citationsReferenties van geladen pakketten
clinical_dateDatum uit klinische gegevens bepalen
codonlistCodons van 20 essentiele aminozuren
colour.nameKleurnaam van RGB-code of HTML-code
colourpickerKleuren uit de huisstijl van Certe en meer
complete_rowsData completeren met extra rijen
concatSamenvoegen van vector
conf.lvlBetrouwbaarheidsinterval (Confidence Level, CL)
cqvSpreidingscoefficient (CQV)
crosstabKruistabel (contingency table) maken van 'data.frame'
cvVariatiecoefficient (CV)
date_genericDatum-/tijd-formaat van Excel transformeren naar Unix-formaat
dbLijst met 'certedb'-tabellen
diff.textLevenshteinafstand berekenen
dot-R_REFMAPRefmap voor certedata
doubleDouble-Precision Vectors
elementSelecteren van een element
equalsexactTest Objects for Exact Equality
ewmaExponentieel gewogen zwevend gemiddelde (EWMA)
exact.testFisher's Exact test van matrix of vector
export.clipboardExporteren naar klembord
export.csvExporteren naar CSV-structuur
export.excelExporteren naar Excel
export.RExporteren naar R-structuur
filter_group_sizeReturn rows with matching conditions
fivenumTukey Five-Number Summaries
format2Nieuwe formaatweergave
get_certe_userCerte-gebruiker ophalen
get_mapGIS-data ophalen
getplottitleTitel ophalen van grafiek
gps_from_addressAdresgegevens ophalen van Google Maps
hist2Histogram with skewness and normal dist
IDAlfanumerieke ID
importImporteren van bestand
import.clipboardImporteren van klembord
import.excelImporteren van Excel-bestand
import.RImporteren van R-structuur
independence.testOnafhankelijkheidstest op basis van aantal observaties
inputnameNaam van input
inspectInteractive summary
install.Certe.themeCerte-thema in RStudio installeren
install.fontsExtra lettertypen installeren
knitRmd-document knitten naar Word
labelLabel van een object
lin.regLineair regressiemodel
mailVerzend e-mails via R
manualHandleiding (PDF) openen
maps_api_keyWillekeurige Google Maps Geocoding API-sleutel
matrix.2x2Nieuwe 2x2 matrix maken
maxMaxima and Minima
meanArithmetic Mean
mean_geometricGeometric mean
mean_harmonicHarmonic mean
medianMedian Value
midhingeGemiddelde van het 1e en 3e kwartiel
minMaxima and Minima
mo_certeCerte bacteriecode
month2Maand bepalen
nelson.defaultminrunStandaardwaarde voor 'min.run'
nelson.rule1Nelson QC regel 1
nelson.rule2Nelson QC regel 2
nelson.rule3Nelson QC regel 3
nelson.rule4Nelson QC regel 4
nelson.rule5Nelson QC regel 5
nelson.rule6Nelson QC regel 6
nelson.rule7Nelson QC regel 7
nelson.rule8Nelson QC regel 8
nelson.textTekst van Nelson regels
normaliseNormaliseren van aantallen
percentClass 'percent'
pivotDraaien van tabel (pivoteren)
plot2Grafiek van tabel of reeks
plot2.addExtra element toevoegen aan grafiek
plot2.axisAanpassen van 'plot2'-assen
plot2.elementsLijst met elementen
plot2.errorbarFoutbalken toevoegen aan grafiek
plot2.interactiveInteractieve grafiek maken
plot2.listlayersWeergeven van alle lagen van een ggplot-model
plot2.mapGIS-data plotten
plot2.map_oldPrevalentiegrafiek van tabel
plot2.movelayerVerplaatsen van een laag van een ggplot-model
plot2.opendirMap openen van laatste 'plot2.save()'.
plot2.pieTaartgrafiek van tabel
plot2.saveGrafiek opslaan op schijf
plot2.textTekst toevoegen aan grafiek
pmaxMaxima and Minima
pminMaxima and Minima
presetVoorgedefinieerde variabelen selecteren
prodProduct of Vector Elements
project_addStart een nieuw project
project_editBewerk een bestaand project
qcKwaliteitsanalyse o.b.v. Nelson, Westgard of anders
qryQuery van een object
quantileSteekproefkwantielen volgens SPSS met 'na.rm = TRUE'
rangeRange of Values
rdateWillekeurige datum
remember_recallWaarde tijdelijk opslaan in Global Environment
rr_ewmaOmgekeerd gerecombineerde exponentieel gewogen zwevend...
rsi_tableGevoeligheidstabel maken tussen ziekenhuizen
SaveAsVersionHuidig document opslaan als nieuwe versie
sdStandard Deviation
seStandaardfout met 'na.rm = TRUE'
set_certe_proxyProxy-gegevens toepassen voor Certe
size.envGrootte van Global Environment
size_humanreadableBytes weergeven in kB/MB/GB
split.every.nSplitsen in vaste breedte
str2Structuur en inhoud van R-object bekijken
strip_nameVerwijderen van titel en voorletters van naam
strsplit.selectSplits tekst en selecteer element
sumSum of Vector Elements
summary'summary' met tibble check
sumofsquaresSum of Squares (kwadratensom)
Sys.isdecimalcommaControleer of de _locale_ West-Europees is
task_folderRetourneer map-/bestandslocatie van huidige taak
tbl_addressTabel maken van adressen
tbl_anonymiseVerwijderen van privacygevoelige kolommen
tbl_binary2logicalBinaire kolommen transformeren naar logical
tbl_first_isolatesBepaling eerste isolaten
tbl_guess_columnsClass van elke kolom schatten
tbl_markdownTabel printen in Markdown, LaTeX of HTML
tbl_removeNULLsVervangen van "NULL" door NA in een dataframe
templatedocReferentiedocumenten voor analyses en rapporten
theme_certeCerte-thema voor 'ggplot'-grafieken
toproperTransformeren naar Zoals een zin.
trelloSynchronisatie met Trello.com
unmeltUnmelt
update_certedataDit R-pakket updaten
vlookupVerticaal zoeken naar waarde in tabel
msberends/certedata documentation built on Nov. 26, 2019, 5:19 a.m.