Man pages for GEM
GEM: fast association study for the interplay of Gene, Environment and Methylation

GEM_EmodelGEM_Emodel Analysis
GEM_GmodelGEM_Gmodel Analysis
GEM_GUIGraphical User Interface (GUI) for GEM
GEM_GWASmodelGEM_GWASmodel
GEM_GxEmodelGEM_GxEmodel
GEM-packageGEM: Fast association study for the interplay of Gene,...
SlicedData-classClass 'SlicedData' for storing large matrices
GEM documentation built on April 29, 2020, 2:16 a.m.