Files in copynumber
Segmentation of single- and multi-track copy number data by penalized least squares regression.

DESCRIPTION
NAMESPACE
inst/NEWS
inst/CITATION
inst/doc/copynumber.R
inst/doc/copynumber.rnw
inst/doc/copynumber.pdf
vignettes/copynumber.rnw
vignettes/overview.pdf R/plotIdeogram.r R/getFreqParameters.r R/getArmandChromStop.r R/is_multiseg.r R/checkChrom.r R/addArmlines.r R/chromPattern.r R/handleMissing.r R/adjustSegPos.r R/updatePlotParameters.r R/findNN.r R/framedim.r R/plotObs.r R/get_xticks.r R/getHeatParameters.r R/checkSegments.r R/getArms.r R/convert_unit.r R/getUnisegFormat.r R/plotGenome.r R/checkWinsoutliers.r R/plotChrom.r R/callAberrations.r R/plotSegments.r R/getGRangesFormat.r R/multipcf.r R/get.seglim.r R/plotFreq.r R/subsetSegments.r R/separateChrom.r R/checkSampleID.r R/numericChrom.r R/getPlotParameters.r R/getFreqData.r R/addChromlines.r R/numericArms.r R/addToPlot.r R/plotAberration.r
R/sysdata.rda
R/pullOutContent.r R/plotHeatmap.r R/chromMax.r R/colorSetup.r R/get_yticks.r R/adjustPos.r R/aspcf.r R/getCol.r R/imputeMissing.R R/adjustSeg.r R/plotGamma.r R/getGlobal.xlim.r R/medianFilter.r R/getGlobPos.r R/connectSeg.r R/selectSegments.r R/pcfPlain.r R/addToFreqPlot.r R/checkAndRetrievePlotInput.r R/winsorize.r R/plotCircle.r R/getx.r R/subsetData.r R/plotSample.r R/updateFreqParameters.r R/getFilename.r R/interpolate.pcf.r R/getMad.r R/pcf.r R/getPlotSymbols.r R/plotAllele.r man/plotHeatmap.Rd man/aspcf.rd man/plotChrom.Rd man/plotAberration.rd man/subsetSegments.Rd man/imputeMissing.Rd man/micma.rd man/plotGamma.rd man/plotFreq.Rd man/callAberrations.rd man/multipcf.rd man/winsorize.rd man/plotCircle.rd man/plotAllele.rd man/selectSegments.rd man/subsetData.Rd man/plotSample.Rd man/pcf.rd man/plotGenome.Rd man/getGRangesFormat.rd man/pcfPlain.rd man/lymphoma.rd man/SNPdata.rd man/interpolate.pcf.rd
build/vignette.rds
data/lymphoma.rda
data/BAF.rda
data/micma.rda
data/logR.rda
copynumber documentation built on May 6, 2019, 2:28 a.m.