Files in EMCluster
EM Algorithm for Model-Based Clustering of Finite Mixture Gaussian Distribution

cleanup
MD5
COPYING
DESCRIPTION
README.md
NAMESPACE
INSTALL
ChangeLog
inst/CITATION
inst/workflow/crabs/2-em.Rnd.r inst/workflow/crabs/3-adjR.r inst/workflow/crabs/3-test.r
inst/workflow/crabs/0-run.sh
inst/workflow/crabs/6-qmap.r inst/workflow/crabs/4-plot_pp.r inst/workflow/crabs/5-plot_contour.r inst/workflow/galaxy/2-em.Rnd.r inst/workflow/galaxy/3-test.r
inst/workflow/galaxy/0-run.sh
inst/workflow/galaxy/6-qmap.r inst/workflow/galaxy/4-plot.r inst/workflow/figure4/2-em.Rnd.r inst/workflow/figure4/3-adjR.r inst/workflow/figure4/3-test.r
inst/workflow/figure4/0-run.sh
inst/workflow/figure4/6-qmap.r inst/workflow/figure4/1-simu.r inst/workflow/figure4/4-plot_pp.r inst/workflow/figure4/5-plot_contour.r inst/workflow/iris/2-em.Rnd.r inst/workflow/iris/3-adjR.r inst/workflow/iris/3-test.r
inst/workflow/iris/0-run.sh
inst/workflow/iris/6-qmap.r inst/workflow/iris/4-plot_pp.r inst/workflow/iris/5-plot_contour.r inst/doc/EMCluster-guide.pdf
inst/doc/EMCluster-guide.Rnw
vignettes/EMCluster-guide.Rnw
vignettes/build_pdf.sh
vignettes/EMCluster-include/03-example.tex
vignettes/EMCluster-include/02-em_init.tex
vignettes/EMCluster-include/my_jss.cls
vignettes/EMCluster-include/01-acknowledgement.tex
vignettes/EMCluster-include/allinit.pdf
vignettes/EMCluster-include/00-defs.tex
vignettes/EMCluster-include/allinit_ss.pdf
vignettes/EMCluster-include/01-introduction.tex
vignettes/EMCluster-include/EMCluster.bib
vignettes/EMCluster-include/00-preamble.tex
demo/starts_via_svd.r demo/emstep.r demo/RRand.r demo/allinit.r demo/ppcontour.r demo/shortem.r demo/myiris.r demo/allinit_ss.r demo/lmt.r demo/logit.r
demo/00Index
demo/emcluster.r R/fcn_ic.r R/fcn_init_other_shortem.r R/post_I_information.r R/fcn_boost_tools.r R/fcn_initials.r R/fcn_init_EM.r R/fcn_plot.r R/000_globalVariables.r R/00_control.r R/lmt_information.r R/lmt_libControurPlotNew.r R/fcn_Jaccard.r R/fcn_init_svd.r R/fcn_summary.r R/fcn_mytool.r R/partial_q.r R/logit_PI_I_information.r R/01_simple.r R/fcn_boost_plotdens.r R/lmt_main.r R/fcn_e_step.r R/fcn_emcluster.r R/partial_logL.r R/fcn_RRand.r R/fcn_dlmvnorm.r R/fcn_boost_plot2d.r R/zzz.r R/lmt_project_to_2d.r R/fcn_emgroup.r R/recolor.r R/lmt_q.map.new.r R/fcn_m_step.r
src/ss_mb_em_EM.c
src/ss_R_initials.c
src/R_tool.c
src/mb_rand_EM.c
src/ss_mb_tool.h
src/hclass.c
src/zzz.h
src/findzero.c
src/ss_mb_init.c
src/mb_em_EM.c
src/order.c
src/M_emgroup.c
src/sorted.c
src/prcomp.c
src/inverse.c
src/R_init_other_shortem.c
src/rand_EM.c
src/ss_M_emcluster.c
src/meandispersion.c
src/ss_M_rand_EM.c
src/M_init_other.c
src/eigens.c
src/ss_mb_randomEMinit.c
src/dlmvnorm.c
src/R_estep.c
src/chisqstat.c
src/classify.c
src/R_dlmvnorm.c
src/R_mstep.c
src/init_other.c
src/emcluster.c
src/svd.c
src/R_M_emgroup.c
src/ss_emcluster.c
src/R_init_svd.c
src/it_tool.h
src/quantile.h
src/srswor.c
src/mb_tool.c
src/initials.c
src/it_init_EM.c
src/init_svd.c
src/it_R_emptr.c
src/mb_tool.h
src/hc.c
src/ss_labInit.c
src/mat_vec.c
src/mb_randomEMinit.c
src/R_RRand.c
src/emgroup.c
src/array.h
src/ss_init_other.c
src/RRand.c
src/ss_R_emcluster.c
src/mat_vec.h
src/mb_init.c
src/ss_mb_rand_EM.c
src/Makevars
src/kmeans.c
src/it_R_init_EM.c
src/order.h
src/R_emcluster.c
src/unique.c
src/hclassify.c
src/M_emcluster.c
src/ss_initials.c
src/R_initials.c
src/ss_rand_EM.c
src/quantile.c
src/zzz.c
man/xx_Jaccard.Rd man/40_lmt.Rd man/92_convert.Rd man/xx_RRand.Rd man/zz_all.internal.Rd man/a1_plotppcontour.Rd man/11_d.EMControl.Rd man/91_mvn.Rd man/99_plotem.Rd man/zy_all.lmt.Rd man/31_em.ic.Rd man/21_init.EM.Rd man/12_d.dataset.Rd man/22_emcluster.Rd man/23_emgroup.Rd man/99_plotmd.Rd man/yy_print.summary.Rd man/a0_project.on.2d.Rd man/32_em.step.Rd man/30_assign.class.Rd man/xx_recolor.Rd man/zx_all.post_I_information.Rd man/00_EMCluster-package.Rd data/color.ppcontour.r
data/da3.rda
data/color.r
data/da2.rda
data/EMC.rda
data/da1.rda
EMCluster documentation built on May 2, 2019, 3:45 a.m.