validateLonsLats: Validate longitude and latitude vectors See...

validateLonsLatsR Documentation

Validate longitude and latitude vectors See MazamaCoreUtils::validateLonsLats for details.

Description

Validate longitude and latitude vectors

See MazamaCoreUtils::validateLonsLats for details.

Usage

validateLonsLats(longitude = NULL, latitude = NULL, na.rm = FALSE)

MazamaLocationUtils documentation built on Aug. 25, 2022, 1:07 a.m.