Files in WRTDStidal
Weighted Regression for Water Quality Evaluation in Tidal Waters

MD5
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/globalVariables.R R/createsrch.R R/aiccrq.R R/all_sims.R R/wtsplot.R R/getwts.R R/lnQ_sim.R R/tidobjmean.R R/nobsplot.R R/obsplot.R R/modfit.R R/seasyrplot.R R/dynaplot.R R/winsrch_grid.R R/resnorm.R R/fill_grd.R R/wrtdstrnd_sk.R R/wrtdsperf.R R/gradcols.R R/wrtdsrsd.R R/wrtdscv.R R/prdnrmplot.R R/respred.R R/lnres_sim.R R/lnres_err.R R/seasplot.R R/dec_time.R R/kendallTrendTest.R R/chldat.R R/wrtds.R R/fillpo.R R/winsrch_optim.R R/daydat.R R/fitplot.R R/wrtdstrnd.R R/chngest.R R/tidal.R R/tidfitmean.R R/fitmoplot.R R/kendallSeasonalTrendTest.R R/tidfit.R R/tidobj.R R/samp_sim.R R/tidalmean.R R/annual_agg.R R/sliceplot.R R/chllab.R R/resscls.R R/goodfit.R R/gridplot.R R/winsrch_constrOptim.R inst/doc/overview.Rmd
inst/doc/overview.html
inst/doc/overview.R
build/vignette.rds
vignettes/overview.Rmd
vignettes/overview_cache/html/unnamed-chunk-7_7d73d411e475c6fbc46739dc38143a81.RData
vignettes/overview_cache/html/__packages
vignettes/overview_cache/html/unnamed-chunk-7_7d73d411e475c6fbc46739dc38143a81.rdb
vignettes/overview_cache/html/unnamed-chunk-7_7d73d411e475c6fbc46739dc38143a81.rdx
data/chldat.RData
data/tidobjmean.RData
data/tidfit.RData
data/daydat.RData
data/tidfitmean.RData
data/tidobj.RData
man/resscls.Rd man/fillpo.Rd man/sliceplot.Rd man/getwts.Rd man/wrtdstrnd.Rd man/fitplot.Rd man/annual_agg.Rd man/resnorm.Rd man/winsrch_constrOptim.Rd man/nobsplot.Rd man/modfit.Rd man/kendallSeasonalTrendTest.Rd man/dec_time.Rd man/fill_grd.Rd man/tidal.Rd man/wrtdsrsd.Rd man/wrtdscv.Rd man/respred.Rd man/tidobj.Rd man/wrtdstrnd_sk.Rd man/lnres_err.Rd man/wrtds.Rd man/samp_sim.Rd man/seasyrplot.Rd man/gridplot.Rd man/winsrch_optim.Rd man/createsrch.Rd man/wtsplot.Rd man/obsplot.Rd man/tidfit.Rd man/chldat.Rd man/aiccrq.Rd man/tidobjmean.Rd man/kendallTrendTest.Rd man/gradcols.Rd man/winsrch_grid.Rd man/daydat.Rd man/wrtdsperf.Rd man/prdnrmplot.Rd man/tidfitmean.Rd man/dynaplot.Rd man/tidalmean.Rd man/lnQ_sim.Rd man/goodfit.Rd man/all_sims.Rd man/chngest.Rd man/lnres_sim.Rd man/seasplot.Rd man/chllab.Rd man/fitmoplot.Rd
WRTDStidal documentation built on Oct. 20, 2023, 5:08 p.m.