Files in geoBayes
Analysis of Geostatistical Data using Bayes and Empirical Bayes Methods

MD5
NEWS
DESCRIPTION
NAMESPACE
demo/rhizoctonia1.R demo/rhizoctonia2.R demo/yield2.R
demo/00Index
R/spcovariance.R R/util.R R/seeb.R R/rhizoctonia-data.R R/mcsp2.R R/geobayes-models.R R/geobayes-package.R R/geobayes-correlation.R R/auxiliary.R R/revlogreg.R R/linkfcn.R R/calcbf.R R/skelpnts.R R/sploglik.R R/simulate.R R/bf.R R/bfse.R
src/bmargin.f90
src/betaprior.f90
src/cor_fcns.f90
src/mcsp2.f90
src/modelfcns_link.f90
src/skelpnts.f90
src/covfun.f90
src/llikderiv.f90
src/calcb2.f90
src/llik.f90
src/seeb.f90
src/transformz.f90
src/spcorr.f90
src/auxfcns.c
src/register_dll.c
src/mcmcfcns.f90
src/pdfy.f90
src/bfsp2.f90
src/flogsumexp.f90
src/modelfcns.f90
src/pdfydlnk.f90
src/calcbd_fcns.f90
src/linkcalc.f90
src/lbfgsbmod.f90
src/modelfcns_pdfy.f90
src/bfse.f90
src/pdfdz.f90
src/msgmc.f90
src/msg.c
src/mcspz0.f90
src/Makevars
src/tcdfder.f90
src/calcbd.f90
src/linkdz.f90
src/interfaces.f90
src/linkfcn.f90
src/llikmc.f90
man/mcmcmake.Rd man/rsglmm.Rd man/rhizoctonia.Rd man/spcovariance.Rd man/geoBayes_models.Rd man/bf1skel.Rd man/alik_inla.Rd man/sploglik_cross.Rd man/plotbf2.Rd man/bmbfse.Rd man/bf2optim.Rd man/bf2se.Rd man/stackdata.Rd man/mcstrga.Rd man/linkfcn.Rd man/bf2new.Rd man/mkpredgrid2d.Rd man/alik_cutoff.Rd man/mcsglmm.Rd man/geoBayes_correlation.Rd man/subset.geomcmc.Rd man/sploglik.Rd man/geoBayes.Rd man/alik_optim.Rd man/revlogreg.Rd
data/rhizoctonia.rda
geoBayes documentation built on May 2, 2019, 3:14 a.m.