Files in sitar
Super Imposition by Translation and Rotation Growth Curve Analysis

MD5
NEWS
README.md
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/BICadj.R R/pdLMS.R R/predict.sitar.R R/sitar.R R/utils-pipe.R R/plotclean.R R/getPeakTrough.R R/dfset.R R/ifun.R R/uk90.R R/xyadj.R R/deren.R R/ob_convertr.R R/timegap.R R/ukwhopt.R R/ukwhoterm.R R/optimal_design.R R/who0607.R R/getData.sitar.R R/functions.R R/apv_se.R R/heights.R R/LMSfit.R R/plot.sitar.R R/sitarlib.R R/sitar-package.R R/iotf.R R/anova.sitar.R R/LMS2z.R R/who06.R R/berkeley.R R/cdc2000.R R/mplot.R R/dfpower.R inst/doc/Optimal_design_for_centile_studies.Rmd
inst/doc/Fitting_models_with_SITAR.html
inst/doc/Optimal_design_for_centile_studies.html
inst/doc/Fitting_models_with_SITAR.Rmd inst/doc/Optimal_design_for_centile_studies.R inst/doc/Fitting_models_with_SITAR.R
build/vignette.rds
build/partial.rdb
vignettes/Optimal_design_for_centile_studies.Rmd vignettes/Fitting_models_with_SITAR.Rmd
data/ukwhopt.rda
data/ukwhoterm.rda
data/iotf.rda
data/who06.rda
data/heights.rda
data/uk90.rda
data/deren.rda
data/berkeley.rda
data/who0607.rda
data/cdc2000.rda
man/plotclean.Rd man/optimal_design.Rd man/iotf.Rd man/xyadj.Rd man/print.summary.sitar.Rd man/ifun.Rd man/pdLMS.Rd man/BICadj.Rd man/LMS2z.Rd man/subsample.Rd man/deren.Rd man/ukwhopt.Rd man/xaxsd.Rd man/apv_se.Rd man/plot.sitar.Rd man/sitar.Rd man/ob_convertr.Rd man/sitar-package.Rd man/getData.sitar.Rd man/bupdate.Rd man/mplot.Rd man/dfset.Rd man/dfpower.Rd man/timegap.Rd man/ukwhoterm.Rd man/heights.Rd man/print.sitar.Rd man/summary.sitar.Rd man/anova.sitar.Rd man/pipe.Rd man/funcall.Rd man/getPeakTrough.Rd man/berkeley.Rd man/cdc2000.Rd man/cLMS.Rd man/codeplot.Rd man/velout.Rd man/predict.sitar.Rd man/who0607.Rd man/uk90.Rd man/LMSfit.Rd man/who06.Rd man/recalib.Rd man/z2cent.Rd
sitar documentation built on July 9, 2023, 6:51 p.m.