Files in Rapporteket/nnrr
Resultatrapporter for Norsk nakke- og ryggregister

.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
R/lagKodebok.R R/nnrrFigAndeler.R R/nnrrFigAndelerKjonnsdelt.R R/nnrrFigAndelerPrePost.R R/nnrrFigGjsnPrePostGrVar.R R/nnrrHentRegData.R R/nnrrPrepVar.R R/nnrrPreprosess.R R/nnrrUtvalg.R R/tr_summarize_output.R R/vask_diagnoser.R
data/kodebok.RData
doc/.gitignore
doc/DiagnosekoderNNRR.csv
doc/DiagnosestrukturNNRR2018_v1.xlsx
doc/Diagnosesystem.docx
doc/Diagnosevelger NNRR skjema 1b.docx
doc/Kodebok27092016.xlsx
doc/Kodebok_QA08122016.xlsx
doc/Kodebok_test08122016.xlsx
doc/Kodebok_test16122016.xlsx
doc/ManglendeNNRRdiag.csv
doc/NNR Pasient 1a (50114 - Activated Traditional).pdf
doc/NNRR(6)Arsrapport-for2015.doc
doc/NNRR_Oversikt.xlsx
doc/Obligatoriskefeltkrav180517.docx
doc/Rapportskjema_fagsenteret.docx
doc/SortertTabellDiagnosekoderNNRR.csv
doc/SortertTabellDiagnosekoderNNRRuformatert.csv
doc/datakvalNNRR.Rmd
doc/datakvalNNRR.html
doc/datakvalNNRR.pdf doc/datakvalNNRR_v2.Rmd doc/datakvalNNRRskjema1a.Rmd
doc/datakvalNNRRskjema1a.html
doc/datakvalitet.R
doc/diag1.PNG
doc/diag2.PNG
doc/diagnoserkoderNNRR.R
doc/diagnosestrukturNNRR.xlsx
doc/diagnosestrukturNNRR_v2.xlsx
doc/feilsok.R
doc/formuleringer.txt
doc/kodebok16122016_1a.csv
doc/kodebok16122016_1b.csv
doc/kodebok16122016_2.csv
doc/kodebok29112016.xlsx
doc/kodebok29112016_1a.csv
doc/kodebok29112016_1b.csv
doc/kodebok29112016_2.csv
doc/nnrr.R
doc/tomme_reg.csv
doc/tomme_reg1a.csv
doc/tomme_reg1b.csv
doc/tomme_reg2.csv
doc/utleveringer.R
inst/.gitignore
inst/KvartalsrapportNNRR.Rnw
inst/TallTilAarsrapport2015.Rnw
inst/TallTilAarsrapport2016-concordance.tex
inst/TallTilAarsrapport2016.Rnw
inst/TallTilAarsrapport2016.lof
inst/TallTilAarsrapport2016.log
inst/TallTilAarsrapport2016.lot
inst/TallTilAarsrapport2016.pdf
inst/TallTilAarsrapport2016.synctex.gz
inst/TallTilAarsrapport2016.tex
inst/TallTilAarsrapport2017.Rnw
inst/extdata/.gitignore
inst/extdata/kodebokNNRR25052018.xlsx
man/lagKodebok.Rd man/nnrrFigAndeler.Rd man/nnrrFigAndelerPrePost.Rd man/nnrrFigAntallKjonnsdelt.Rd man/nnrrFigGjsnPrePostGrVar.Rd man/nnrrHentRegData.Rd man/nnrrPrepVar.Rd man/nnrrPreprosess.Rd man/nnrrUtvalg.Rd man/tr_summarize_output.Rd man/vask_diagnoser.Rd
nnrr.Rproj
Rapporteket/nnrr documentation built on May 31, 2019, 4:52 a.m.