Man pages for Rapporteket/norgast
Resultatrapporter for NoRGast

binomkonfBeregn konfidensintervall for binomisk data med n suksess av...
FigAndelerLag søylediagram eller stabelplott som viser andeler av ulike...
norgastAll R resources needed for NoRGast on Rapporteket
NorgastAnastomoselekkasjeLag tabell over anastomoselekkasjerate
NorgastAntallRegPrSykehusAntall pasienter registrert per sykehus
NorgastFigAndelerGrVarRate/andel for en gitt variabel for hvert sykehus
norgastFigAndelGrVarTidPlot andeler/andeler i angitt format
NorgastFigAndelStabelGrVarStablet andel av valgt variabel pr grupperingsvariabel
NorgastFigAndelStabelGrVarAarsrappStablet andel av valgt variabel pr grupperingsvariabel
NorgastFigAndelStabelKunNasjonalStablet andel av valgt variabel pr grupperingsvariabel
NorgastFigAndelTidTidstrend (år/mnd) av rate/andel for en gitt variabel
NorgastFigAndelTid_kvartalsrappTidstrend (år/mnd) av rate/andel for en gitt variabel
NorgastFigGjsnGrVarGjennomsnitt av valgt variabel pr grupperingsvariabel
NorgastHentRegDataProvide global dataframe for NoRGast
NorgastLibUtvalgFunksjon som gjør utvalg av dataene, returnerer det reduserte...
NorgastPreprosessDenne funksjonen definerer en del nye (sammensatte) variabler...
NorgastPrepVarPreparer variabler for plotting
NorgastTabellerLag en tabell over de vanligste operasjonstypene samt en...
Rapporteket/norgast documentation built on May 8, 2019, 8:31 a.m.