FigAndeler: Lag søylediagram eller stabelplott som viser andeler av ulike...

Description Usage Arguments Value

View source: R/NorgastFigAndeler.R

Description

Denne funksjonen lager et søylediagram eller stabelplot som viser andeler av valgt variabel filtrert på de utvalg som er gjort.

Usage

1
2
3
4
5
6
7
FigAndeler(RegData = 0, valgtVar = "Alder", datoFra = "2014-01-01",
  datoTil = "2050-12-31", minald = 0, maxald = 120, erMann = 99,
  outfile = "", hastegrad = 99, reshID, enhetsUtvalg = 1,
  stabel = F, preprosess = F, malign = 99, elektiv = 99,
  BMI = "", tilgang = "", valgtShus = "", minPRS = 0,
  maxPRS = 2.2, ASA = "", whoEcog = "", forbehandling = "",
  hentData = F, op_gruppe = "", ncsp = "")

Arguments

RegData

En dataramme med alle nødvendige variabler fra registeret

valgtVar

Hvilken variabel skal plottes

datoFra

Tidligste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

datoTil

Seneste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

minald

Alder, fra og med (Default: 0)

maxald

Alder, til og med (Default: 130)

erMann

kjønn 1: menn 0: kvinner 99: begge (alt annet enn 0 og 1) (Default)

outfile

Navn på fil figuren skrives til. Default: ” (Figur skrives til systemets default output device (som regel skjerm))

reshID

Parameter følger fra innlogging helseregister.no og angir hvilken enhet i spesialisthelsetjenesten brukeren tilhører

enhetsUtvalg

Lag figur for 0: Hele landet 1: Egen enhet mot resten av landet (Default) 2: Egen enhet

stabel

Stabelplot 0: Stabel 1: Søyle (Default)

preprosess

Preprosesser data FALSE: Nei (Default) TRUE: Ja

malign

Er diagnosen malign eller benign 0: Benign 1: Malign 99: Alle

elektiv

Elektiv eller øyeblikkelig hjelp 0: Øyeblikkelig hjelp 1: Elektiv 99: Begge deler (Default)

BMI

BMI-klasse, flervalg hvor (Default alle) 1: Alvorlig undervekt 2: Undervekt 3: Mild undervekt 4: Normal 5: Overvekt 6: Moderat fedme, klasse I 7: Fedme, klasse II 8: Fedme, klasse III

tilgang

Tilgang i abdomen 1: Åpen eller konvertert 2: Lapaoskopisk 99: Alle (Default)

valgtShus

Vektor med AvdResh over hvilke sykehus man genererer rapporten for. Denne overstyrer reshID og er bare tilgjengelig for SC-bruker.

minPRS

Minimum PRS (Default 0?)

maxPRS

Maksimum PRS (Default 2?)

ASA

ASA-grad, flervalg hvor (Default alle) 1: Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykisk forstyrrelse. Den aktuelle lidelsen er lokalisert og gir ikke generelle systemforstyrrelser. 2: Moderat sykdom eller forstyrrelser som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger. 3: Alvorlig sykdom eller forstyrrelse som gir definerte funksjonelle begrensninger. 4: Livstruende organisk sykdom som ikke behøver å være knyttet til den aktuelle kirurgiske lidelsen eller som ikke alltid bedres ved det planlagte kirurgiske inngrepet. 5: Døende pasient som ikke forventes å overleve 24 timer uten kirurgi.

whoEcog

WHO WCOG score, flervalg hvor (Default alle) 0: Fullt aktiv 1: Lett husarbeid og sittende arbeid 2: Oppe > 50 3: Oppe < 50 4: Kun i stol/seng, hjelp til alt stell 9: Ukjent

forbehandling

Onkologisk forbehandling 1: Cytostatika 2: Stråleterapi 3: Komb. kjemo/radioterapi 4: Ingen 99: Alle

hentData

Gjør spørring mot database FALSE: Nei, RegData gis som input til funksjonen (Default) TRUE: Ja

op_gruppe

Reseksjonsgruppe 1: Kolonreseksjoner 2: Rektumreseksjoner 3: Øsofagusreseksjoner 4: Ventrikkelreseksjoner 5: Leverreseksjoner 6: Whipple's operasjon 7: Andre pankreas 8: Cholecystektomi 9: Appendektomi 10: Tynntarmsreseksjon 11: Gastric bypass 12: Gastric sleeve

ncsp

NCSP-koder(r) som skal være inkludert i utvalget

Value

En figur med søylediagram eller et stabelplot av ønsket variabel


Rapporteket/norgast documentation built on Jan. 19, 2020, 1:33 a.m.