NorgastAntallRegPrSykehus: Antall pasienter registrert per sykehus

Description Usage Arguments Value

View source: R/NorgastAntallRegPrSykehus.R

Description

Denne funksjonen lager en liste over hvor mange pasienter som er registrert per sykehus.

Usage

1
2
NorgastAntallRegPrSykehus(RegData, datoFra = "2014-01-01",
  datoTil = "2050-12-31")

Arguments

RegData

En dataramme med alle nødvendige variabler fra registeret

datoFra

Tidligste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

datoTil

Seneste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

Value

Tabell En data frame over antall registreringer per sykehus, fordelt på ferdige og uferdige hovedskjema og oppfølgingsskjema.


Rapporteket/norgast documentation built on Jan. 19, 2020, 1:33 a.m.