NorgastAnastomoselekkasje: Lag tabell over anastomoselekkasjerate

Description Usage Arguments Value

View source: R/NorgastAnastomoselekkasje.R

Description

Denne funksjonen lager tre tabeller for bruk i samlerapport

Usage

1
2
3
4
NorgastAnastomoselekkasje(RegData = RegData, datoFra = "2014-01-01",
  datoTil = "2050-12-31", minald = 0, maxald = 130, erMann = 99,
  reshID = 601225, outfile = "", elektiv = 99, BMI = "",
  valgtShus = "")

Arguments

RegData

En dataramme med alle nødvendige variabler fra registeret

datoFra

Tidligste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

datoTil

Seneste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

minald

Alder, fra og med (Default: 0)

maxald

Alder, til og med (Default: 130)

erMann

kjønn 1: menn 0: kvinner 99: begge (alt annet enn 0 og 1) (Default)

reshID

Parameter følger fra innlogging helseregister.no og angir hvilken enhet i spesialisthelsetjenesten brukeren tilhører

outfile

Navn på fil figuren skrives til. Default: ” (Figur skrives til systemets default output device (som regel skjerm))

elektiv

Elektiv eller øyeblikkelig hjelp 0: Øyeblikkelig hjelp 1: Elektiv 99: Begge deler (Default)

BMI

BMI-klasse, flervalg hvor (Default alle) 1: Alvorlig undervekt 2: Undervekt 3: Mild undervekt 4: Normal 5: Overvekt 6: Moderat fedme, klasse I 7: Fedme, klasse II 8: Fedme, klasse III

valgtShus

Vektor med AvdResh over hvilke sykehus man genererer rapporten for. Denne overstyrer reshID og er bare tilgjengelig for SC-bruker.

Value

Tabell En list med tre tabeller over anastomoselekkasjerater


Rapporteket/norgast documentation built on Jan. 19, 2020, 1:33 a.m.