Files in puma
Propagating Uncertainty in Microarray Analysis(including Affymetrix tranditional 3' arrays and exon arrays and Human Transcriptome Array 2.0)

COPYING
DESCRIPTION
NAMESPACE
inst/CITATION
inst/doc/puma.R
inst/doc/puma.Rnw
inst/doc/puma.pdf
vignettes/puma-024.eps
vignettes/puma.bib
vignettes/puma-016.pdf
vignettes/puma-015.eps
vignettes/puma-014.pdf
vignettes/puma-023.eps
vignettes/puma-015.pdf vignettes/puma-024.pdf
vignettes/puma-014.eps
vignettes/puma-022.pdf
vignettes/puma.Rnw
vignettes/puma-016.eps
vignettes/puma-023.pdf
vignettes/puma-022.eps
vignettes/changelog.txt
demo/puma.tour.R
demo/00Index
R/pumaFull.R R/pumaDE.R R/gmhta.R R/pumaPCA.R R/pumaClust.R R/hcomb.R R/zzz.R R/mgmos.R R/pumaPCALikelihoodCheck.R R/igmoExon.R R/pumaPlots.R R/numFP.R R/pumaPCAUpdateMu.R R/esetFunctions.R R/create_eset_r.R R/mmgmos.R R/PMmmgmos.R R/pumaPCAUpdateM.R R/pumaPCANewtonUpdateLogSigma.R R/pumaPCASigmaGradient.R R/pumaPCAUpdateW.R R/pumaClustii.R R/compareLimmapumaDE.R R/pumaPCARemoveRedundancy.R R/calculateLimma.R R/pumaPCAUpdateCinv.R R/justmmgmos.R R/pumaComb.R R/orig_pplr.R R/bcomb.R R/pumaPCALikelihoodBound.R R/plotErrorBars.R R/pplr.R R/matrixDistance.R R/pumaCombImproved.R R/classes.R R/gmoExon.R R/pumaPCAEstep.R R/justmgmos.R R/pumaPCASigmaObjective.R
src/pumaclust_c.h
src/o8comm.h
src/pumaclustii_c.c
src/pumaclust_c.c
src/multimgmos.h
src/global_constants.h
src/gmehead.h
src/pumaclustii_c.h
src/gme.c
src/ipplr_c.h
src/donlp2.c
src/multimgmos.c
src/pplr_c.h
src/o8fint.h
src/o8gene.h
src/cregistration.c
src/user_eval.c
src/pplr_c.c
src/o8fuco.h
src/newx.c
src/ipplr_c.c
src/PMmultimgmoshead.h
src/o8cons.h
src/PMmultimgmos.c
src/o8para.h
man/puma-package.Rd man/erfc.Rd man/license.puma.Rd man/Clustii.exampleStd.Rd man/pumaCombImproved.Rd man/plotErrorBars.Rd man/numOfFactorsToUse.Rd man/clusterNormVar.Rd man/matrixDistance.Rd man/numFP.Rd man/pumaFull.Rd man/pumaNormalize.Rd man/pplrUnsorted.Rd man/mmgmos.Rd man/eset_mmgmos.Rd man/pumaDEUnsorted.Rd man/PMmmgmos.Rd man/clusterNormE.Rd man/exprReslt-class.Rd man/pumaClustii.Rd man/justmgMOS.Rd man/gmoExon.Rd man/plotWhiskers.Rd man/numTP.Rd man/gmhta.Rd man/plot-methods.Rd man/plotHistTwoClasses.Rd man/exampleE.Rd man/orig_pplr.Rd man/pumaPCARes-class.Rd man/pumaclust.Rd man/legend2.Rd man/createDesignMatrix.Rd man/calculateTtest.Rd man/Clustii.exampleE.Rd man/DEResult-class.Rd man/bcomb.Rd man/justmmgMOS.Rd man/hgu95aphis.Rd man/igmoExon.Rd man/exampleStd.Rd man/calculateFC.Rd man/pumaPCAExpectations-class.Rd man/pumaComb.Rd man/Clust.exampleE.Rd man/pumaPCAModel-class.Rd man/pplr.Rd man/pumaPCA.Rd man/clusterApplyLBDots.Rd man/hcomb.Rd man/compareLimmapumaDE.Rd man/calculateLimma.Rd man/normalisation.gs.Rd man/Clust.exampleStd.Rd man/createContrastMatrix.Rd man/plotROC.Rd man/create_eset_r.Rd man/mgmos.Rd man/pumaDE.Rd man/removeUninformativeFactors.Rd man/calcAUC.Rd
build/vignette.rds
data/hgu95aphis.rda
data/eset_mmgmos.rda
data/exampleE.rda
data/Clust.exampleE.RData
data/Clustii.exampleE.RData
data/datalist
data/Clustii.exampleStd.RData
data/exampleStd.rda
data/Clust.exampleStd.RData
puma documentation built on Nov. 1, 2018, 4:28 a.m.