inst/extdata/lizarddata.R

lzdata <-
structure(list(H = structure(c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 
0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 
1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0), .Dim = c(68L, 
14L)), X = structure(c(NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.82703064002855, 
NA, NA, NA, NA, NA, 4.56462964982563, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, 4.85807059858741, NA, 4.58309078198215, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.3903461833335, 3.9545836585796, 
NA, NA, NA, 4.69751773972003, NA, NA, NA, 4.09068409508107, 5.48336537538289, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
4.73545650524249, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.49617405106649, 5.67366986416569, 
NA, NA, NA, NA, 4.55804211363269, NA, NA, NA, NA, 4.73633772643894, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.21289938180702, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.701941840432, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.34176702455927, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.22805844503904, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.08844753893872, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, 5.11769264518801, 4.38426032385583, NA, NA, NA, NA, 5.46630028891697, 
3.55164983033521, NA, NA, NA, NA, 4.62456758006928, NA, 4.70541990011418, 
4.87096069576041, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.98302066429382, NA, NA, NA, NA, 
5.76338698729058, 5.65444964304682, NA, NA, 5.57896480426196, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.55669507951481, NA, 5.30135573925429, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.99962823866633, NA, NA, NA, 
3.55362897423048, NA, 5.24153994124474, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, 4.01773393543032, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, 4.13808390966708, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.36617873618049, 
NA, NA, NA, 4.16385095623419, NA, NA, NA, NA, 4.39262345022055, 
5.27279660130597, NA, NA, NA, NA, NA, 4.52744997326552, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 5.47775362965467, 5.81821484852128, 5.65291831734324, 
5.22869055481644, 4.87936453286983, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.74612930841093, 
3.74612930841093, NA, 4.59031527490335, NA, NA, NA, NA, NA, 3.93004981472429, 
4.57692350101508, 4.65135112784582, 5.61892342442439, 5.81492108042481, 
5.12981050561978, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.42600283501806, 
5.56505820587953, 5.58014414845018, 4.37302368462051, NA, NA, 
NA, NA, NA, 3.40638646776197, 4.88603349055218, NA, 5.81492108042481, 
5.59653156744315, NA, NA, NA, NA, 5.53583454823715, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 4.20241353070603, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, 3.17030805936502, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.37521953001816, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 3.94829424537843, 3.62046571143774, 3.24760919906636, 
4.25133152321673, 3.57057192846230, NA, NA, NA, NA, NA, 3.2775919456711, 
NA, NA, NA, NA, NA, 5.62503684686788, NA, 5.56531561812661, 4.61185347365396, 
NA, 5.22219758789177, NA, 5.40552184822157, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.76057829425333, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.25522983812478, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.71328965059165, 5.66977985008567, 
NA, 5.83629643619663, NA, NA, NA, 3.95953088461375, 3.33217554243360, 
NA, NA, NA, NA, NA, 4.28334727224032, 5.1973117625211, NA, 4.13723025143645, 
NA, 5.38861960473445, NA, NA, NA, NA, 5.52611608692652, NA, NA, 
5.56198113928543, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 3.38678670216193, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 4.98935908906771, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.11138178337994, NA, NA, NA, 5.6925381037692, 
NA, NA, 4.95995944066765, NA, NA, 5.21940549651057, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.205503745079, 4.18656849917303, 
3.34872580440537, 3.34978301635949, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.86220972408649, 
3.45590070625623, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.67911876691512, NA, NA, NA, NA, 4.3918643612582, 
NA, NA, NA, 4.17183453811774, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.24418015095691, 
3.87482926123353, 4.17381368201301, 5.2695842546989, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.98006644518272, 
5.98006644518272, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.45593657005007, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.10230857962559, NA, NA, 4.33965260065102, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.84190818192485, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 5.88495701646026, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.71892550540852, 
3.78253674822982, 3.20843723083210, NA, NA, NA, NA, NA, 3.81079776318636, 
3.57276777385995, 5.25260058972238, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
4.33356674117335, 3.86486653545471, NA, NA, 4.18522631200601, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.65649360677545, NA, NA, 4.43529274027479, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.97101178831727, NA, NA, 3.76209647217803, 
NA, NA, NA, 5.45608015089108, 4.85216072986742, 4.03162738603387, 
NA, NA, NA), .Dim = c(68L, 14L)), Y = structure(c(NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.73037657477321, NA, NA, NA, NA, NA, 
4.55953768352794, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.46486083521331, 
NA, 4.89859064505954, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
4.9542811921922, 3.85621790365975, NA, NA, NA, 4.27914005327021, 
NA, NA, NA, 3.94254852690882, 4.1405053231063, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.44560952925818, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, 5.88200893845038, 5.85399368329291, NA, NA, NA, NA, 4.92444358178188, 
NA, NA, NA, NA, 4.39823222462361, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 4.50719273016592, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 3.96179196898423, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.55877606426905, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.22921175669135, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 4.33877442764368, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.24209078280293, 
4.38361253615353, NA, NA, NA, NA, 4.17801316415752, 4.11690958931826, 
NA, NA, NA, NA, 4.23506356401924, NA, 4.83997616023286, 4.65718324792362, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, 5.45824347668667, NA, NA, NA, NA, 5.42318387920085, 5.73854622244523, 
NA, NA, 5.65331718163732, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.07277906201531, 
NA, 5.23556298105037, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.32118069536745, 
NA, NA, NA, 3.00871463497471, NA, 4.73626529660842, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.89847203765785, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 4.94805250717473, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, 3.93275682427998, NA, NA, NA, 4.97318467108536, NA, NA, NA, 
NA, 4.28346469014046, 4.4573092119741, NA, NA, NA, NA, NA, 3.16946270685605, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.2683653756019, 5.29099525789514, 
3.82624456230307, 3.26935228258122, 4.28244480059367, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, 4.60056769574334, 4.60056769574334, NA, 5.13385105007234, 
NA, NA, NA, NA, NA, 5.30600894759948, 4.87710319165463, 4.74855928085465, 
5.43700110196486, 5.47344820702211, 4.29850603468717, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.23154139285506, 3.97263121600223, 5.04331832929457, 
4.27981997963473, NA, NA, NA, NA, NA, 4.62892291408307, 3.36835769970596, 
NA, 5.47344820702211, 4.68023478629349, NA, NA, NA, NA, 5.22831440648611, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.38030778883007, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 5.63256369264894, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.15818468021675, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.6585022542055, 5.11622573101388, 
5.70796018438083, 4.93860076772815, 3.79497859787414, NA, NA, 
NA, NA, NA, 4.22867149321304, NA, NA, NA, NA, NA, 3.37356649517665, 
NA, 4.68460026961093, 4.30389140755139, NA, 5.44458963971139, 
NA, 5.2752739869839, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.07108850576894, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.43039160731793, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, 5.47488975264552, 5.16168972783627, NA, 5.7418509697687, 
NA, NA, NA, 4.7622948107243, 5.74402647980863, NA, NA, NA, NA, 
NA, 4.43603918240992, 4.37208017116619, NA, 3.36132654898241, 
NA, 4.21441942276759, NA, NA, NA, NA, 4.67731084859948, NA, NA, 
5.14164382005478, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 4.62527820357735, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 4.18085540895718, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.88537558770555, NA, NA, NA, 3.44714063165568, 
NA, NA, 4.17538834319859, NA, NA, 4.69146803454575, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.57080784628752, 3.53322617622165, 
4.28258053154002, 4.49635348314792, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.06964696014552, 
5.994, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 5.82449603606485, NA, NA, NA, NA, 4.50707019082437, 
NA, NA, NA, 4.98483957541424, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.35467227594845, 
3.19048765773715, 3.87664462107068, 4.09058095846730, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 5.60932238528072, 
5.6970945541532, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.22735641887102, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.73402521721879, NA, NA, 4.13123016105326, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.61399091727310, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 5.58817489505808, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.47346533056678, 
3.85473551158915, 3.0665675005425, NA, NA, NA, NA, NA, 4.19561082837361, 
3.67334329845616, 3.57890759688476, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
3.56056150501459, 4.28702770775182, NA, NA, 5.24158743383194, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 4.48219629720164, NA, NA, 5.3694514182674, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 3.21854375934179, NA, NA, 4.62387750440111, 
NA, NA, NA, 4.5625841605635, 4.1553424354171, 3.21964534178295, 
NA, NA, NA), .Dim = c(68L, 14L)), Xl = 3, Yl = 3, Xu = 6, Yu = 6), .Names = c("H", 
"X", "Y", "Xl", "Yl", "Xu", "Yu"))

Try the secr package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

secr documentation built on Nov. 19, 2018, 5:06 p.m.