Files in Rapporteket/nordicscir
R-pakke for å generere resultater fra NordicScir

.Rbuildignore
.Rinstignore
.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
R/NSFigAndelStabel.R R/NSFigAndeler.R R/NSFigGjsnGrVar.R R/NSPreprosesser.R R/NSRegDataSQL.R R/NSUtvalg.R R/NSVarTilrettelegg.R R/NShjelpefunksjoner.R R/NStabeller.R
README
data/NordicScirFIKTIVEdata.RData
doc/.gitignore
doc/NorScirKjorefil.R
inst/.gitignore
inst/NSmndRapp.Rnw
inst/NSsamleRapp.Rnw
inst/NSsamleRapp.pdf
inst/NSsamleRappLand.Rnw
inst/NSsamleRappLand.pdf inst/NorSCIR_logo_blue_norsk.pdf
inst/ansvarsforholdKval.tex
inst/jrxml/AndelStabel.jrxml
inst/jrxml/NIRFigGjsnGrVar.jrxml
inst/jrxml/NSFigAndeler.jrxml
inst/jrxml/NSFigGjsnGrVar.jrxml
inst/jrxml/NSMndRapp.jrxml
inst/jrxml/NSsamleRapp.jrxml
inst/jrxml/NSsamleRappLand.jrxml
inst/jrxml/NorScirSamleDokLand.jrxml
inst/jrxml/norscir_paratetra.jar
inst/shinyApps/nordicscir/app.R
inst/shinyApps/nordicscir/rsconnect/shinyapps.io/lenatest/nordicscirFIKTIVE_DATA.dcf
inst/shinyApps/nordicscir/rsconnect/shinyapps.io/lenatest/nordicscirFiktive.dcf
inst/shinyApps/nordicscir/rsconnect/shinyapps.io/lenatest/nordicscirTEST.dcf
man/NSFigAndelStabel.Rd man/NSFigAndeler.Rd man/NSFigGjsnGrVar.Rd man/NSPreprosesser.Rd man/NSRegDataSQL.Rd man/NSUtvalg.Rd man/NSVarTilrettelegg.Rd man/NordicScirtabeller.Rd man/hjelpeFunksjoner.Rd
nordicscir.Rproj
Rapporteket/nordicscir documentation built on Dec. 8, 2018, 1:19 a.m.