R/addressNormalizer.R

Defines functions cleanAddress

Documented in cleanAddress

#' Címek tisztítása
#'
#' Egy irányítószámból, településből, köztérből és házszámból álló
#'  címek egységes alakra hozása.
#'
#' @param x tisztítandó címeket tartalmazó vektor
#' @param alternative logikai érték az \code{unAccent}-nek
#'
#'
#' @section TODO:
#' A városok jelenleg egy lista alapján irányítoszámokból jönnek létre.
#'  Mivel egy irányítoszám több településhez tartozhat, ez a módszer
#'  adatvesztéssel jár. A listát városnév-tisztításra kéne csak
#'  használni.
#'
#' Lehet, érdemes volna egy flag hogy daraboltan vagy paste-elve
#'  várjuk az eredményt (akkor pedig lista? vagy data.frame?
#'  vagy adja meg a user? és bármit megadhasson, vagy csak pár opcó
#'  legyen?)
#'
#' @return
#' karakter vektor, \code{x} minden elemére egy javított verzió
#'
#' @author
#' Hajdú László
#'
#' @examples
#' cimek <- c("8000 Siófok, Ballagó utca 14/a",
#'      "8000 Siofk, Ballagó utca 14/a 3. em 31.")
#' cleanAddress(cimek)
#' @encoding UTF-8
#' @export

cleanAddress <- function(x, alternative = FALSE){
 irszam <- cleanZip(x,
           alternative)
 varosok <- varosok[which(!duplicated(varosok$postal)),]
 irsz_sorrend <- sapply(irszam,
             function(irsz){
              which(irsz == varosok$postal)
             })
 irsz_sorrend[(sapply(irsz_sorrend, length) == 0)] <- NA # nem talált irszek NA lesznek
 varos <- cleanCity(unname(unlist(varosok[unlist(irsz_sorrend), "City"])),
           alternative)
 street <- cleanStreet(x, alternative)
 return(paste(irszam, varos, street, sep=" "))
}
atajti/andego.adattisztitas documentation built on Nov. 21, 2018, 5:43 a.m.