tests/testthat/test_removeAllDot.R

library(andego.adattisztitas)
context("removeAllDot")

test_that("hosszok_egyeznek",{
 expect_equal(length(removeAllDot(character(0))),
        0)
 expect_equal(length(removeAllDot("2011 Budakalász Kinizsi utca 33.")),
        1)
 expect_equal(length(removeAllDot(c("2011 Budakalász Kinizsi utca 33.",
                  "2011 Budakalász Kinizsi utca 33."))),
        2)
 })

test_that("NA-k a helyükön vannak", {
 expect_equal(which(is.na(removeAllDot(NA))),
        1)
 expect_equal(which(is.na(removeAllDot(c("2011 Budakalász Kinizsi utca 33.",
                     NA)))),
        2)
 expect_equal(which(is.na(removeAllDot(c(NA,
                    "2011 Budakalász Kinizsi utca 33.",
                     NA)))),
        c(1, 3))
 })

test_that("működik a példa", {
 expect_equal(removeAllDot("Az ellipszis argumentum: ..."),
        "Az ellipszis argumentum: ")
 })
atajti/andego.adattisztitas documentation built on Dec. 30, 2017, 11:03 a.m.