Man pages for jakubnowicki/labstatgraph
Funkcje wspomagające tworzenie wykresów do raportów LASiE

cnvrt.prcntKonwersja danych procentowych
expand_plotRozszerzenie wykresu do rozmiaru obejmującego etykiety
font.sizeDostosowuje wielkość czcionki
konwersja_cm_inKonwersja centymetrów na cale
label_locationUstawianie pozycji etykiety względem zakresu danych
paleta.raportyPaleta kolorow do raportow
str_wrap_sierotyZawijanie etykiet na sierotach typograficznych
theme_labstatggplot2 LASiE theme
tick_marks_modDodaje znaczniki na osi pomiędzy etykietami zmiennych
jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.