API for jakubnowicki/labstatgraph
Funkcje wspomagające tworzenie wykresów do raportów LASiE

Global functions
cnvrt.prcnt Man page Source code
expand_plot Man page Source code
font.size Man page Source code
konwersja_cm_in Man page Source code
label_location Man page Source code
paleta.raporty Man page Source code
str_wrap_sieroty Man page Source code
theme_labstat Man page Source code
tick_marks_mod Man page Source code
jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.