R/paleta.R

Defines functions paleta.raporty

Documented in paleta.raporty

#' Paleta kolorow do raportow
#'
#' @param kolory wektor nazw kolorow do zastosowania (czerwony, zielony, fioletowy, niebieski, granatowy, pomaranczowy, szary, malinowy, zolty)
#'
#' @description Zwraca wektor z wybranymi kolorami z palety stosowanej w raportach.
#'
#' @export
#' @import grDevices
#'
paleta.raporty <- function(kolory) {
  paleta <- c(
    czerwony = rgb(224, 0, 52, maxColorValue = 255),
    zielony = rgb(0, 176, 80, maxColorValue = 255),
    fioletowy = rgb(110, 37, 133, maxColorValue = 255),
    niebieski = rgb(0, 176, 240, maxColorValue = 255),
    granatowy = rgb(8, 38, 77, maxColorValue = 255),
    pomaranczowy = rgb(220, 90, 15, maxColorValue = 255),
    szary = rgb(178, 180, 179, maxColorValue = 255),
    malinowy = rgb(224, 0, 52, maxColorValue = 255),
    zolty = rgb(255, 192, 0, maxColorValue = 255)
  )
  output <- paleta[kolory]
  attributes(output) <- NULL
  return(output)
}
jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.