paleta.raporty: Paleta kolorow do raportow

Description Usage Arguments

View source: R/paleta.R

Description

Zwraca wektor z wybranymi kolorami z palety stosowanej w raportach.

Usage

1

Arguments

kolory

wektor nazw kolorow do zastosowania (czerwony, zielony, fioletowy, niebieski, granatowy, pomaranczowy, szary, malinowy, zolty)


jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.