label_location: Ustawianie pozycji etykiety względem zakresu danych

Description Usage Arguments

View source: R/label_location.R

Description

Ustawianie pozycji etykiety względem zakresu danych

Usage

1
label_location(data, ratio = 30)

Arguments

data

dane do położenia etykiety

ratio

proporcja względem maksymalnej wartości danych


jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.