expand_plot: Rozszerzenie wykresu do rozmiaru obejmującego etykiety

Description Usage Arguments

View source: R/expand_plot.R

Description

Rozszerzenie wykresu do rozmiaru obejmującego etykiety

Usage

1
expand_plot(plot, axis = "y", mnoznik = 1.2)

Arguments

plot

wykres do rozszerzenia

axis

os do rozszerzenia

mnoznik

mnożnik powiększenia wykresu


jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.