beregn_endeligt: Beregner det endelige resultat og fordeler tillægsmandater på...

Description Usage Arguments

View source: R/functions.R

Description

Beregner det endelige resultat og fordeler tillægsmandater på storkredse

Usage

1
beregn_endeligt(kredsmandater_beregnet, tillaeg_landsdel_beregnet)

Arguments

kredsmandater_beregnet

output fra beregn_kredsmandater()

tillaeg_landsdel_beregnet

output fra beregn_tillaeg_landsdel()


mikkelkrogsholm/mandatfordeling documentation built on Oct. 1, 2018, 4:09 p.m.