beregn_manglende: Beregner manglende tillægsmandater

Description Usage Arguments

View source: R/functions.R

Description

Beregner manglende tillægsmandater

Usage

1
beregn_manglende(kredsmandater_beregnet)

Arguments

kredsmandater_beregnet

output fra beregn_kredsmandater()


mikkelkrogsholm/mandatfordeling documentation built on Oct. 1, 2018, 4:09 p.m.