beregn_mandater: Beregner fordelingen af mandater

Description Usage Arguments

View source: R/functions.R

Description

Beregner fordelingen af mandater

Usage

1
beregn_mandater(storkreds_votes)

Arguments

storkreds_votes

stemmer fordelt på storkredse


mikkelkrogsholm/mandatfordeling documentation built on Oct. 1, 2018, 4:09 p.m.