beregn_tillaeg_landsdel: Beregner fordelingen af tillægsmandater på partier og...

Description Usage Arguments

View source: R/functions.R

Description

Beregner fordelingen af tillægsmandater på partier og landsdele

Usage

1
beregn_tillaeg_landsdel(kredsmandater_beregnet, manglende_beregnet)

Arguments

kredsmandater_beregnet

output fra beregn_kredsmandater()

manglende_beregnet

output fra beregn_manglende()


mikkelkrogsholm/mandatfordeling documentation built on Oct. 1, 2018, 4:09 p.m.