dHondt_df: Beregner dHondt

Description Usage Arguments

View source: R/functions.R

Description

Beregner dHondt

Usage

1
dHondt_df(party, votes, seats)

Arguments

party

en vektor med partier i valget

votes

en vektor med partiernes stemmer

seats

integer med antal mandater i alt


mikkelkrogsholm/mandatfordeling documentation built on Oct. 1, 2018, 4:09 p.m.