Files in CGEN
An R package for analysis of case-control studies in genetic epidemiology

NEWS
LICENSE
DESCRIPTION
NAMESPACE
inst/doc/vignette_GxE.Rnw
inst/doc/vignette_GxE.R inst/doc/vignette.pdf inst/doc/vignette_GxE.pdf
inst/doc/vignette.Rnw
inst/doc/vignette.R
inst/sampleData/geno_data.tped.gz
inst/sampleData/pheno.txt
inst/sampleData/LocusMapData.txt
inst/sampleData/geno_imputed.txt.gz
inst/sampleData/subjects_imputed.txt
inst/sampleData/Xdata.txt
inst/sampleData/SNPdata.rda
inst/sampleData/geno_data.tfam
inst/sampleData/geno_data.ldat.gz
vignettes/vignette_GxE.Rnw
vignettes/vignette.Rnw
R/R_getZ.general.r R/wga_read.R R/R_logit.r R/R_myConvertLevel.r R/wga_GbyE.R R/R_multiGrep.r R/R_RERI.AP.S_retro.r R/wga_util.R R/R_myInteractMatrix2.r R/R_makeBetaTable.general.r R/score.test.R R/R_ro.th.small4.indep2.r R/R_myDummyVar.r R/R_myDummyVar3.r R/R_getZ.datX.general.r R/Modified_Wald_Test_Sandwich_v3.R R/source.SCORE.functions.R R/wga.R R/wga_stream.R R/wga_plot.R R/R_logLikBinom.add.reparam.general.r R/R_scoreTest.general9.r R/R_getZ.dom.r R/R_additiveTest.small.r R/R_Pdg.xs.strat.dom.r R/R_logLikBinom.indep.r R/R_variablePrep2.r R/R_scoreTest.small.logit5.max.indep6.r R/wga_glu.R R/R_logLikBinom.indep.add.reparam3.general.r R/R_match.order.r R/wga_stream.GxE.R R/wga_stat.R R/additive.test.R R/R_getLogLike.mat.r R/snp_matched.R R/R_mySnp.logistic2.r R/R_RERI.AP.S.small.r R/wga_GbyE_print.R R/R_additiveTest.r R/R_getRR.general.r R/getMatchedSets.R R/R_strCombine2.r R/R_myOR.CI3.r R/R_RERI.AP.S.r R/R_scoreTest.small.logit5.max.r R/wga_impute.R
src/fsclust.c
src/CML.c
src/hcl.c
src/score.c
src/csclust.f
src/Additive.c
src/pmatch.c
src/ccl.c
man/subject.list.Rd man/snp.logistic.Rd man/printEffects.Rd man/LocusMapData.Rd man/snp.matched.Rd man/locusMap.list.Rd man/additive.test.Rd man/snp.effects.plot.Rd man/getSummary.Rd man/getWaldTest.Rd man/QQ.plot.Rd man/Xdata.Rd man/GxE.scan.partition.Rd man/pheno.list.Rd man/GxE.scan.combine.Rd man/snp.effects.Rd man/snp.list.Rd man/GxE.scan.Rd man/chromosome.plot.Rd man/CGEN.Rd man/snp.score.Rd man/getMatchedSets.Rd
build/vignette.rds
data/LocusMapData.txt
data/Xdata.txt
CGEN documentation built on Nov. 1, 2018, 2:14 a.m.