R/atkFuncs.R

Defines functions atkObjectGetAttributes atkImageGetImageLocale atkComponentGetAlpha atkDocumentSetAttributeValue atkDocumentGetAttributeValue atkDocumentGetAttributes atkDocumentGetLocale atkRoleGetLocalizedName atkObjectRemoveRelationship atkObjectAddRelationship atkObjectInitialize atkRoleRegister atkRoleForName atkRoleGetName atkValueSetCurrentValue atkValueGetMinimumValue atkValueGetMaximumValue atkValueGetCurrentValue atkValueGetType atkGetToolkitVersion atkGetToolkitName atkGetFocusObject atkGetRoot atkRemoveKeyEventListener atkAddKeyEventListener atkRemoveGlobalEventListener atkFocusTrackerNotify atkRemoveFocusTracker atkUtilGetType atkTextAttributeGetValue atkTextAttributeForName atkTextAttributeGetName atkTextAttributeRegister atkTextSetCaretOffset atkTextSetSelection atkTextRemoveSelection atkTextAddSelection atkTextGetSelection atkTextGetNSelections atkTextGetOffsetAtPoint atkTextGetCharacterCount atkTextGetDefaultAttributes atkTextGetRunAttributes atkTextGetCharacterExtents atkTextGetBoundedRanges atkTextGetRangeExtents atkTextGetCaretOffset atkTextGetTextBeforeOffset atkTextGetTextAtOffset atkTextGetTextAfterOffset atkTextGetCharacterAtOffset atkTextGetText atkTextGetType atkTableRemoveColumnSelection atkTableAddColumnSelection atkTableRemoveRowSelection atkTableAddRowSelection atkTableIsSelected atkTableIsRowSelected atkTableIsColumnSelected atkTableGetSelectedRows atkTableGetSelectedColumns atkTableSetSummary atkTableSetRowHeader atkTableSetRowDescription atkTableSetColumnHeader atkTableSetColumnDescription atkTableSetCaption atkTableGetSummary atkTableGetRowHeader atkTableGetRowDescription atkTableGetColumnHeader atkTableGetColumnDescription atkTableGetCaption atkTableGetRowExtentAt atkTableGetColumnExtentAt atkTableGetNRows atkTableGetNColumns atkTableGetRowAtIndex atkTableGetColumnAtIndex atkTableGetIndexAt atkTableRefAt atkTableGetType atkStreamableContentGetStream atkStreamableContentGetMimeType atkStreamableContentGetNMimeTypes atkStreamableContentGetType atkStateSetXorSets atkStateSetOrSets atkStateSetAndSets atkStateSetRemoveState atkStateSetContainsStates atkStateSetContainsState atkStateSetClearStates atkStateSetAddStates atkStateSetAddState atkStateSetIsEmpty atkStateSetNew atkStateSetGetType atkStateTypeForName atkStateTypeGetName atkStateTypeRegister atkSelectionSelectAllSelection atkSelectionRemoveSelection atkSelectionIsChildSelected atkSelectionGetSelectionCount atkSelectionRefSelection atkSelectionClearSelection atkSelectionAddSelection atkSelectionGetType atkRelationSetAddRelationByType atkRelationSetGetRelationByType atkRelationSetGetRelation atkRelationSetGetNRelations atkRelationSetAdd atkRelationSetRemove atkRelationSetContains atkRelationSetNew atkRelationSetGetType atkRelationAddTarget atkRelationGetTarget atkRelationGetRelationType atkRelationNew atkRelationTypeForName atkRelationTypeGetName atkRelationTypeRegister atkRelationGetType atkGetDefaultRegistry atkRegistryGetFactory atkRegistryGetFactoryType atkRegistrySetFactoryType atkRegistryGetType atkObjectNotifyStateChange atkObjectRemovePropertyChangeHandler atkObjectSetRole atkObjectSetParent atkObjectSetDescription atkObjectSetName atkObjectGetIndexInParent atkObjectRefStateSet atkObjectGetMdiZorder atkObjectGetLayer atkObjectGetRole atkObjectRefRelationSet atkObjectRefAccessibleChild atkObjectGetNAccessibleChildren atkObjectGetParent atkObjectGetDescription atkObjectGetName atkImplementorRefAccessible atkImplementorGetType atkObjectGetType atkObjectFactoryGetAccessibleType atkObjectFactoryInvalidate atkObjectFactoryCreateAccessible atkObjectFactoryGetType atkNoOpObjectNew atkNoOpObjectGetType atkNoOpObjectFactoryNew atkNoOpObjectFactoryGetType atkImageGetImagePosition atkImageSetImageDescription atkImageGetImageSize atkImageGetImageDescription atkImageGetType atkHypertextGetLinkIndex atkHypertextGetNLinks atkHypertextGetLink atkHypertextGetType atkHyperlinkIsSelectedLink atkHyperlinkIsInline atkHyperlinkGetNAnchors atkHyperlinkIsValid atkHyperlinkGetStartIndex atkHyperlinkGetEndIndex atkHyperlinkGetObject atkHyperlinkGetUri atkHyperlinkGetType atkGObjectAccessibleGetObject atkGObjectAccessibleForObject atkGObjectAccessibleGetType atkEditableTextPasteText atkEditableTextDeleteText atkEditableTextCutText atkEditableTextCopyText atkEditableTextInsertText atkEditableTextSetTextContents atkEditableTextSetRunAttributes atkEditableTextGetType atkDocumentGetDocument atkDocumentGetDocumentType atkDocumentGetType atkComponentGetMdiZorder atkComponentGetLayer atkComponentSetSize atkComponentSetPosition atkComponentSetExtents atkComponentRemoveFocusHandler atkComponentGrabFocus atkComponentGetSize atkComponentGetPosition atkComponentGetExtents atkComponentRefAccessibleAtPoint atkComponentContains atkComponentGetType atkActionSetDescription atkActionGetKeybinding atkActionGetName atkActionGetDescription atkActionGetNActions atkActionDoAction atkActionGetLocalizedName atkActionGetType

Documented in atkActionDoAction atkActionGetDescription atkActionGetKeybinding atkActionGetLocalizedName atkActionGetNActions atkActionGetName atkActionGetType atkActionSetDescription atkAddKeyEventListener atkComponentContains atkComponentGetAlpha atkComponentGetExtents atkComponentGetLayer atkComponentGetMdiZorder atkComponentGetPosition atkComponentGetSize atkComponentGetType atkComponentGrabFocus atkComponentRefAccessibleAtPoint atkComponentRemoveFocusHandler atkComponentSetExtents atkComponentSetPosition atkComponentSetSize atkDocumentGetAttributes atkDocumentGetAttributeValue atkDocumentGetDocument atkDocumentGetDocumentType atkDocumentGetLocale atkDocumentGetType atkDocumentSetAttributeValue atkEditableTextCopyText atkEditableTextCutText atkEditableTextDeleteText atkEditableTextGetType atkEditableTextInsertText atkEditableTextPasteText atkEditableTextSetRunAttributes atkEditableTextSetTextContents atkFocusTrackerNotify atkGetDefaultRegistry atkGetFocusObject atkGetRoot atkGetToolkitName atkGetToolkitVersion atkGObjectAccessibleForObject atkGObjectAccessibleGetObject atkGObjectAccessibleGetType atkHyperlinkGetEndIndex atkHyperlinkGetNAnchors atkHyperlinkGetObject atkHyperlinkGetStartIndex atkHyperlinkGetType atkHyperlinkGetUri atkHyperlinkIsInline atkHyperlinkIsSelectedLink atkHyperlinkIsValid atkHypertextGetLink atkHypertextGetLinkIndex atkHypertextGetNLinks atkHypertextGetType atkImageGetImageDescription atkImageGetImageLocale atkImageGetImagePosition atkImageGetImageSize atkImageGetType atkImageSetImageDescription atkImplementorGetType atkImplementorRefAccessible atkNoOpObjectFactoryGetType atkNoOpObjectFactoryNew atkNoOpObjectGetType atkNoOpObjectNew atkObjectAddRelationship atkObjectFactoryCreateAccessible atkObjectFactoryGetAccessibleType atkObjectFactoryGetType atkObjectFactoryInvalidate atkObjectGetAttributes atkObjectGetDescription atkObjectGetIndexInParent atkObjectGetLayer atkObjectGetMdiZorder atkObjectGetNAccessibleChildren atkObjectGetName atkObjectGetParent atkObjectGetRole atkObjectGetType atkObjectInitialize atkObjectNotifyStateChange atkObjectRefAccessibleChild atkObjectRefRelationSet atkObjectRefStateSet atkObjectRemovePropertyChangeHandler atkObjectRemoveRelationship atkObjectSetDescription atkObjectSetName atkObjectSetParent atkObjectSetRole atkRegistryGetFactory atkRegistryGetFactoryType atkRegistryGetType atkRegistrySetFactoryType atkRelationAddTarget atkRelationGetRelationType atkRelationGetTarget atkRelationGetType atkRelationNew atkRelationSetAdd atkRelationSetAddRelationByType atkRelationSetContains atkRelationSetGetNRelations atkRelationSetGetRelation atkRelationSetGetRelationByType atkRelationSetGetType atkRelationSetNew atkRelationSetRemove atkRelationTypeForName atkRelationTypeGetName atkRelationTypeRegister atkRemoveFocusTracker atkRemoveGlobalEventListener atkRemoveKeyEventListener atkRoleForName atkRoleGetLocalizedName atkRoleGetName atkRoleRegister atkSelectionAddSelection atkSelectionClearSelection atkSelectionGetSelectionCount atkSelectionGetType atkSelectionIsChildSelected atkSelectionRefSelection atkSelectionRemoveSelection atkSelectionSelectAllSelection atkStateSetAddState atkStateSetAddStates atkStateSetAndSets atkStateSetClearStates atkStateSetContainsState atkStateSetContainsStates atkStateSetGetType atkStateSetIsEmpty atkStateSetNew atkStateSetOrSets atkStateSetRemoveState atkStateSetXorSets atkStateTypeForName atkStateTypeGetName atkStateTypeRegister atkStreamableContentGetMimeType atkStreamableContentGetNMimeTypes atkStreamableContentGetStream atkStreamableContentGetType atkTableAddColumnSelection atkTableAddRowSelection atkTableGetCaption atkTableGetColumnAtIndex atkTableGetColumnDescription atkTableGetColumnExtentAt atkTableGetColumnHeader atkTableGetIndexAt atkTableGetNColumns atkTableGetNRows atkTableGetRowAtIndex atkTableGetRowDescription atkTableGetRowExtentAt atkTableGetRowHeader atkTableGetSelectedColumns atkTableGetSelectedRows atkTableGetSummary atkTableGetType atkTableIsColumnSelected atkTableIsRowSelected atkTableIsSelected atkTableRefAt atkTableRemoveColumnSelection atkTableRemoveRowSelection atkTableSetCaption atkTableSetColumnDescription atkTableSetColumnHeader atkTableSetRowDescription atkTableSetRowHeader atkTableSetSummary atkTextAddSelection atkTextAttributeForName atkTextAttributeGetName atkTextAttributeGetValue atkTextAttributeRegister atkTextGetBoundedRanges atkTextGetCaretOffset atkTextGetCharacterAtOffset atkTextGetCharacterCount atkTextGetCharacterExtents atkTextGetDefaultAttributes atkTextGetNSelections atkTextGetOffsetAtPoint atkTextGetRangeExtents atkTextGetRunAttributes atkTextGetSelection atkTextGetText atkTextGetTextAfterOffset atkTextGetTextAtOffset atkTextGetTextBeforeOffset atkTextGetType atkTextRemoveSelection atkTextSetCaretOffset atkTextSetSelection atkUtilGetType atkValueGetCurrentValue atkValueGetMaximumValue atkValueGetMinimumValue atkValueGetType atkValueSetCurrentValue

atkActionGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkActionGetLocalizedName <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkAction")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_get_localized_name", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkActionDoAction <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkAction")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_do_action", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkActionGetNActions <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkAction")

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_get_n_actions", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkActionGetDescription <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkAction")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_get_description", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkActionGetName <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkAction")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_get_name", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkActionGetKeybinding <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkAction")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_get_keybinding", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkActionSetDescription <-
function(object, i, desc)
{
 checkPtrType(object, "AtkAction")
 i <- as.integer(i)
 desc <- as.character(desc)

 w <- .RGtkCall("S_atk_action_set_description", object, i, desc, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentContains <-
function(object, x, y, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 x <- as.integer(x)
 y <- as.integer(y)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_contains", object, x, y, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentRefAccessibleAtPoint <-
function(object, x, y, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 x <- as.integer(x)
 y <- as.integer(y)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_ref_accessible_at_point", object, x, y, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentGetExtents <-
function(object, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_get_extents", object, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkComponentGetPosition <-
function(object, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_get_position", object, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkComponentGetSize <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_get_size", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkComponentGrabFocus <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_grab_focus", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentRemoveFocusHandler <-
function(object, handler.id)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 handler.id <- as.numeric(handler.id)

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_remove_focus_handler", object, handler.id, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkComponentSetExtents <-
function(object, x, y, width, height, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 x <- as.integer(x)
 y <- as.integer(y)
 width <- as.integer(width)
 height <- as.integer(height)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_set_extents", object, x, y, width, height, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentSetPosition <-
function(object, x, y, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 x <- as.integer(x)
 y <- as.integer(y)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_set_position", object, x, y, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentSetSize <-
function(object, width, height)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")
 width <- as.integer(width)
 height <- as.integer(height)

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_set_size", object, width, height, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentGetLayer <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_get_layer", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentGetMdiZorder <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_get_mdi_zorder", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkDocumentGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_document_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkDocumentGetDocumentType <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkDocument")

 w <- .RGtkCall("S_atk_document_get_document_type", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkDocumentGetDocument <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkDocument")

 w <- .RGtkCall("S_atk_document_get_document", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkEditableTextGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkEditableTextSetRunAttributes <-
function(object, attrib.set, start.offset, end.offset)
{
 checkPtrType(object, "AtkEditableText")
 attrib.set <- as.AtkAttributeSet(attrib.set)
 start.offset <- as.integer(start.offset)
 end.offset <- as.integer(end.offset)

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_set_run_attributes", object, attrib.set, start.offset, end.offset, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkEditableTextSetTextContents <-
function(object, string)
{
 checkPtrType(object, "AtkEditableText")
 string <- as.character(string)

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_set_text_contents", object, string, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkEditableTextInsertText <-
function(object, string, position)
{
 checkPtrType(object, "AtkEditableText")
 string <- as.character(string)
 position <- as.list(as.integer(position))

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_insert_text", object, string, position, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkEditableTextCopyText <-
function(object, start.pos, end.pos)
{
 checkPtrType(object, "AtkEditableText")
 start.pos <- as.integer(start.pos)
 end.pos <- as.integer(end.pos)

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_copy_text", object, start.pos, end.pos, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkEditableTextCutText <-
function(object, start.pos, end.pos)
{
 checkPtrType(object, "AtkEditableText")
 start.pos <- as.integer(start.pos)
 end.pos <- as.integer(end.pos)

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_cut_text", object, start.pos, end.pos, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkEditableTextDeleteText <-
function(object, start.pos, end.pos)
{
 checkPtrType(object, "AtkEditableText")
 start.pos <- as.integer(start.pos)
 end.pos <- as.integer(end.pos)

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_delete_text", object, start.pos, end.pos, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkEditableTextPasteText <-
function(object, position)
{
 checkPtrType(object, "AtkEditableText")
 position <- as.integer(position)

 w <- .RGtkCall("S_atk_editable_text_paste_text", object, position, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkGObjectAccessibleGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_gobject_accessible_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkGObjectAccessibleForObject <-
function(obj)
{
 checkPtrType(obj, "GObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_gobject_accessible_for_object", obj, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkGObjectAccessibleGetObject <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkGObjectAccessible")

 w <- .RGtkCall("S_atk_gobject_accessible_get_object", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkGetUri <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_get_uri", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkGetObject <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_get_object", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkGetEndIndex <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_get_end_index", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkGetStartIndex <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_get_start_index", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkIsValid <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_is_valid", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkGetNAnchors <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_get_n_anchors", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkIsInline <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_is_inline", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHyperlinkIsSelectedLink <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkHyperlink")

 w <- .RGtkCall("S_atk_hyperlink_is_selected_link", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHypertextGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_hypertext_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHypertextGetLink <-
function(object, link.index)
{
 checkPtrType(object, "AtkHypertext")
 link.index <- as.integer(link.index)

 w <- .RGtkCall("S_atk_hypertext_get_link", object, link.index, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHypertextGetNLinks <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkHypertext")

 w <- .RGtkCall("S_atk_hypertext_get_n_links", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkHypertextGetLinkIndex <-
function(object, char.index)
{
 checkPtrType(object, "AtkHypertext")
 char.index <- as.integer(char.index)

 w <- .RGtkCall("S_atk_hypertext_get_link_index", object, char.index, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkImageGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_image_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkImageGetImageDescription <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkImage")

 w <- .RGtkCall("S_atk_image_get_image_description", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkImageGetImageSize <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkImage")

 w <- .RGtkCall("S_atk_image_get_image_size", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkImageSetImageDescription <-
function(object, description)
{
 checkPtrType(object, "AtkImage")
 description <- as.character(description)

 w <- .RGtkCall("S_atk_image_set_image_description", object, description, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkImageGetImagePosition <-
function(object, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkImage")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_image_get_image_position", object, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkNoOpObjectFactoryGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_no_op_object_factory_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkNoOpObjectFactoryNew <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_no_op_object_factory_new", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkNoOpObjectGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_no_op_object_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkNoOpObjectNew <-
function(obj)
{
 checkPtrType(obj, "GObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_no_op_object_new", obj, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectFactoryGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_factory_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectFactoryCreateAccessible <-
function(object, obj)
{
 checkPtrType(object, "AtkObjectFactory")
 checkPtrType(obj, "GObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_factory_create_accessible", object, obj, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectFactoryInvalidate <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObjectFactory")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_factory_invalidate", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkObjectFactoryGetAccessibleType <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObjectFactory")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_factory_get_accessible_type", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkImplementorGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_implementor_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkImplementorRefAccessible <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkImplementor")

 w <- .RGtkCall("S_atk_implementor_ref_accessible", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetName <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_name", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetDescription <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_description", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetParent <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_parent", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetNAccessibleChildren <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_n_accessible_children", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectRefAccessibleChild <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_ref_accessible_child", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectRefRelationSet <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_ref_relation_set", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetRole <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_role", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetLayer <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_layer", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetMdiZorder <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_mdi_zorder", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectRefStateSet <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_ref_state_set", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetIndexInParent <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_index_in_parent", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectSetName <-
function(object, name)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_set_name", object, name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkObjectSetDescription <-
function(object, description)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 description <- as.character(description)

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_set_description", object, description, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkObjectSetParent <-
function(object, parent)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 checkPtrType(parent, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_set_parent", object, parent, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkObjectSetRole <-
function(object, role)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_set_role", object, role, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkObjectRemovePropertyChangeHandler <-
function(object, handler.id)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 handler.id <- as.numeric(handler.id)

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_remove_property_change_handler", object, handler.id, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkObjectNotifyStateChange <-
function(object, state, value)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 state <- as.numeric(state)
 value <- as.logical(value)

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_notify_state_change", object, state, value, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkRegistryGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_registry_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRegistrySetFactoryType <-
function(object, type, factory.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkRegistry")
 type <- as.GType(type)
 factory.type <- as.GType(factory.type)

 w <- .RGtkCall("S_atk_registry_set_factory_type", object, type, factory.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkRegistryGetFactoryType <-
function(object, type)
{
 checkPtrType(object, "AtkRegistry")
 type <- as.GType(type)

 w <- .RGtkCall("S_atk_registry_get_factory_type", object, type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRegistryGetFactory <-
function(object, type)
{
 checkPtrType(object, "AtkRegistry")
 type <- as.GType(type)

 w <- .RGtkCall("S_atk_registry_get_factory", object, type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkGetDefaultRegistry <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_get_default_registry", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationTypeRegister <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_type_register", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationTypeGetName <-
function(type)
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_type_get_name", type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationTypeForName <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_type_for_name", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationNew <-
function(targets, relationship)
{
 targets <- lapply(targets, function(x) { checkPtrType(x, "AtkObject"); x })
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_new", targets, relationship, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationGetRelationType <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelation")

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_get_relation_type", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationGetTarget <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelation")

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_get_target", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationAddTarget <-
function(object, target)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelation")
 checkPtrType(target, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_add_target", object, target, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkRelationSetGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationSetNew <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_new", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationSetContains <-
function(object, relationship)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelationSet")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_contains", object, relationship, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationSetRemove <-
function(object, relation)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelationSet")
 checkPtrType(relation, "AtkRelation")

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_remove", object, relation, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkRelationSetAdd <-
function(object, relation)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelationSet")
 checkPtrType(relation, "AtkRelation")

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_add", object, relation, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkRelationSetGetNRelations <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelationSet")

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_get_n_relations", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationSetGetRelation <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelationSet")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_get_relation", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationSetGetRelationByType <-
function(object, relationship)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelationSet")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_get_relation_by_type", object, relationship, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRelationSetAddRelationByType <-
function(object, relationship, target)
{
 checkPtrType(object, "AtkRelationSet")
 
 checkPtrType(target, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_relation_set_add_relation_by_type", object, relationship, target, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkSelectionGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkSelectionAddSelection <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkSelection")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_add_selection", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkSelectionClearSelection <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkSelection")

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_clear_selection", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkSelectionRefSelection <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkSelection")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_ref_selection", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkSelectionGetSelectionCount <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkSelection")

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_get_selection_count", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkSelectionIsChildSelected <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkSelection")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_is_child_selected", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkSelectionRemoveSelection <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkSelection")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_remove_selection", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkSelectionSelectAllSelection <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkSelection")

 w <- .RGtkCall("S_atk_selection_select_all_selection", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateTypeRegister <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_type_register", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateTypeGetName <-
function(type)
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_type_get_name", type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateTypeForName <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_type_for_name", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetNew <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_new", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetIsEmpty <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_is_empty", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetAddState <-
function(object, type)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_add_state", object, type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetAddStates <-
function(object, types)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 types <- as.list(types)

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_add_states", object, types, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetClearStates <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_clear_states", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkStateSetContainsState <-
function(object, type)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_contains_state", object, type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetContainsStates <-
function(object, types)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 types <- as.list(types)

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_contains_states", object, types, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetRemoveState <-
function(object, type)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_remove_state", object, type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetAndSets <-
function(object, compare.set)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 checkPtrType(compare.set, "AtkStateSet")

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_and_sets", object, compare.set, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetOrSets <-
function(object, compare.set)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 checkPtrType(compare.set, "AtkStateSet")

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_or_sets", object, compare.set, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStateSetXorSets <-
function(object, compare.set)
{
 checkPtrType(object, "AtkStateSet")
 checkPtrType(compare.set, "AtkStateSet")

 w <- .RGtkCall("S_atk_state_set_xor_sets", object, compare.set, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStreamableContentGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_streamable_content_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStreamableContentGetNMimeTypes <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkStreamableContent")

 w <- .RGtkCall("S_atk_streamable_content_get_n_mime_types", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStreamableContentGetMimeType <-
function(object, i)
{
 checkPtrType(object, "AtkStreamableContent")
 i <- as.integer(i)

 w <- .RGtkCall("S_atk_streamable_content_get_mime_type", object, i, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkStreamableContentGetStream <-
function(object, mime.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkStreamableContent")
 mime.type <- as.character(mime.type)

 w <- .RGtkCall("S_atk_streamable_content_get_stream", object, mime.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableRefAt <-
function(object, row, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_ref_at", object, row, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetIndexAt <-
function(object, row, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_index_at", object, row, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetColumnAtIndex <-
function(object, index)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 index <- as.integer(index)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_column_at_index", object, index, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetRowAtIndex <-
function(object, index)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 index <- as.integer(index)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_row_at_index", object, index, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetNColumns <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_n_columns", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetNRows <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_n_rows", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetColumnExtentAt <-
function(object, row, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_column_extent_at", object, row, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetRowExtentAt <-
function(object, row, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_row_extent_at", object, row, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetCaption <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_caption", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetColumnDescription <-
function(object, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_column_description", object, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetColumnHeader <-
function(object, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_column_header", object, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetRowDescription <-
function(object, row)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_row_description", object, row, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetRowHeader <-
function(object, row)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_row_header", object, row, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetSummary <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_summary", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableSetCaption <-
function(object, caption)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 checkPtrType(caption, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_set_caption", object, caption, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkTableSetColumnDescription <-
function(object, column, description)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 column <- as.integer(column)
 description <- as.character(description)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_set_column_description", object, column, description, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkTableSetColumnHeader <-
function(object, column, header)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 column <- as.integer(column)
 checkPtrType(header, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_set_column_header", object, column, header, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkTableSetRowDescription <-
function(object, row, description)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)
 description <- as.character(description)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_set_row_description", object, row, description, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkTableSetRowHeader <-
function(object, row, header)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)
 checkPtrType(header, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_set_row_header", object, row, header, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkTableSetSummary <-
function(object, accessible)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 checkPtrType(accessible, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_set_summary", object, accessible, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkTableGetSelectedColumns <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_selected_columns", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableGetSelectedRows <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_get_selected_rows", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableIsColumnSelected <-
function(object, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_is_column_selected", object, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableIsRowSelected <-
function(object, row)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_is_row_selected", object, row, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableIsSelected <-
function(object, row, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_is_selected", object, row, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableAddRowSelection <-
function(object, row)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_add_row_selection", object, row, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableRemoveRowSelection <-
function(object, row)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 row <- as.integer(row)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_remove_row_selection", object, row, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableAddColumnSelection <-
function(object, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_add_column_selection", object, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTableRemoveColumnSelection <-
function(object, column)
{
 checkPtrType(object, "AtkTable")
 column <- as.integer(column)

 w <- .RGtkCall("S_atk_table_remove_column_selection", object, column, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetText <-
function(object, start.offset, end.offset)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 start.offset <- as.integer(start.offset)
 end.offset <- as.integer(end.offset)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_text", object, start.offset, end.offset, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetCharacterAtOffset <-
function(object, offset)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 offset <- as.integer(offset)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_character_at_offset", object, offset, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetTextAfterOffset <-
function(object, offset, boundary.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 offset <- as.integer(offset)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_text_after_offset", object, offset, boundary.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetTextAtOffset <-
function(object, offset, boundary.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 offset <- as.integer(offset)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_text_at_offset", object, offset, boundary.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetTextBeforeOffset <-
function(object, offset, boundary.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 offset <- as.integer(offset)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_text_before_offset", object, offset, boundary.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetCaretOffset <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_caret_offset", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetRangeExtents <-
function(object, start.offset, end.offset, coord.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 start.offset <- as.integer(start.offset)
 end.offset <- as.integer(end.offset)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_range_extents", object, start.offset, end.offset, coord.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetBoundedRanges <-
function(object, rect, coord.type, x.clip.type, y.clip.type)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 rect <- as.AtkTextRectangle(rect)
 
 
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_bounded_ranges", object, rect, coord.type, x.clip.type, y.clip.type, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetCharacterExtents <-
function(object, offset, coords)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 offset <- as.integer(offset)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_character_extents", object, offset, coords, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkTextGetRunAttributes <-
function(object, offset)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 offset <- as.integer(offset)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_run_attributes", object, offset, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetDefaultAttributes <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_default_attributes", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetCharacterCount <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_character_count", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetOffsetAtPoint <-
function(object, x, y, coords)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 x <- as.integer(x)
 y <- as.integer(y)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_offset_at_point", object, x, y, coords, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetNSelections <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_n_selections", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextGetSelection <-
function(object, selection.num)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 selection.num <- as.integer(selection.num)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_get_selection", object, selection.num, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextAddSelection <-
function(object, start.offset, end.offset)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 start.offset <- as.integer(start.offset)
 end.offset <- as.integer(end.offset)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_add_selection", object, start.offset, end.offset, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextRemoveSelection <-
function(object, selection.num)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 selection.num <- as.integer(selection.num)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_remove_selection", object, selection.num, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextSetSelection <-
function(object, selection.num, start.offset, end.offset)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 selection.num <- as.integer(selection.num)
 start.offset <- as.integer(start.offset)
 end.offset <- as.integer(end.offset)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_set_selection", object, selection.num, start.offset, end.offset, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextSetCaretOffset <-
function(object, offset)
{
 checkPtrType(object, "AtkText")
 offset <- as.integer(offset)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_set_caret_offset", object, offset, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextAttributeRegister <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_attribute_register", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextAttributeGetName <-
function(attr)
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_attribute_get_name", attr, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextAttributeForName <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_attribute_for_name", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkTextAttributeGetValue <-
function(attr, index)
{
 
 index <- as.integer(index)

 w <- .RGtkCall("S_atk_text_attribute_get_value", attr, index, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkUtilGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_util_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRemoveFocusTracker <-
function(tracker.id)
{
 tracker.id <- as.numeric(tracker.id)

 w <- .RGtkCall("S_atk_remove_focus_tracker", tracker.id, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkFocusTrackerNotify <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_focus_tracker_notify", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRemoveGlobalEventListener <-
function(listener.id)
{
 listener.id <- as.numeric(listener.id)

 w <- .RGtkCall("S_atk_remove_global_event_listener", listener.id, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkAddKeyEventListener <-
function(listener, data)
{
 listener <- as.function(listener)
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_add_key_event_listener", listener, data, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRemoveKeyEventListener <-
function(listener.id)
{
 listener.id <- as.numeric(listener.id)

 w <- .RGtkCall("S_atk_remove_key_event_listener", listener.id, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkGetRoot <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_get_root", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkGetFocusObject <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_get_focus_object", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkGetToolkitName <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_get_toolkit_name", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkGetToolkitVersion <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_get_toolkit_version", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkValueGetType <-
function()
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_value_get_type", PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkValueGetCurrentValue <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkValue")

 w <- .RGtkCall("S_atk_value_get_current_value", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkValueGetMaximumValue <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkValue")

 w <- .RGtkCall("S_atk_value_get_maximum_value", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkValueGetMinimumValue <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkValue")

 w <- .RGtkCall("S_atk_value_get_minimum_value", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkValueSetCurrentValue <-
function(object, value)
{
 checkPtrType(object, "AtkValue")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_value_set_current_value", object, value, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRoleGetName <-
function(role)
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_role_get_name", role, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRoleForName <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_role_for_name", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRoleRegister <-
function(name)
{
 name <- as.character(name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_role_register", name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectInitialize <-
function(object, data)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_initialize", object, data, PACKAGE = "RGtk2")

 return(invisible(w))
} 


atkObjectAddRelationship <-
function(object, relationship, target)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 
 checkPtrType(target, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_add_relationship", object, relationship, target, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectRemoveRelationship <-
function(object, relationship, target)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")
 
 checkPtrType(target, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_remove_relationship", object, relationship, target, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkRoleGetLocalizedName <-
function(role)
{
 

 w <- .RGtkCall("S_atk_role_get_localized_name", role, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkDocumentGetLocale <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkDocument")

 w <- .RGtkCall("S_atk_document_get_locale", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkDocumentGetAttributes <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkDocument")

 w <- .RGtkCall("S_atk_document_get_attributes", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkDocumentGetAttributeValue <-
function(object, attribute.name)
{
 checkPtrType(object, "AtkDocument")
 attribute.name <- as.character(attribute.name)

 w <- .RGtkCall("S_atk_document_get_attribute_value", object, attribute.name, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkDocumentSetAttributeValue <-
function(object, attribute.name, attribute.value)
{
 checkPtrType(object, "AtkDocument")
 attribute.name <- as.character(attribute.name)
 attribute.value <- as.character(attribute.value)

 w <- .RGtkCall("S_atk_document_set_attribute_value", object, attribute.name, attribute.value, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkComponentGetAlpha <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkComponent")

 w <- .RGtkCall("S_atk_component_get_alpha", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkImageGetImageLocale <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkImage")

 w <- .RGtkCall("S_atk_image_get_image_locale", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 


atkObjectGetAttributes <-
function(object)
{
 checkPtrType(object, "AtkObject")

 w <- .RGtkCall("S_atk_object_get_attributes", object, PACKAGE = "RGtk2")

 return(w)
} 

Try the RGtk2 package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

RGtk2 documentation built on Oct. 14, 2021, 5:08 p.m.