R/network.rjags.R

Defines functions rank.rjags.multinomial rank.rjags hy.prior.rjags hy.prior.cov.rjags hy.prior.bl.rjags hy.prior.Eta.rjags model.multinomial model.multinomial.prior model.randomeffects.threearms model.randomeffects.twoarms model.multinomial.complete covariate.rjags baseline.rjags baseline.risk.rjags model.binomial model.normal network.rjags

network.rjags <- function(network){
 
 response <- network$response
 
 code <- paste0("model\n{")
 code2 <- if(response == "binomial"){
  model.binomial(network)
 } else if(response == "normal"){
  model.normal(network)
 } else if(response == "multinomial"){
  model.multinomial(network)
 }
 code <- paste0(code, code2, "\n}")
}

###############################################Functions for normal and binomial
################################################################################

model.normal <- function(network){
 
 with(network, {
  
  code <- baseline.risk.rjags(network)
  
  code <- paste0(code,
          "\n\tfor (i in 1:", nstudy, ") {",
          "\n\t\tw[i,1] <- 0",
          "\n\t\tdelta[i,1] <- 0",
          "\n\t\tfor(k in 1:na[i]){",
          "\n\t\t\ttau[i,k] <- 1/pow(se[i,k],2)",
          "\n\t\t\tr[i,k] ~ dnorm(theta[i,k], tau[i,k])") 
  
  if(type == "fixed"){
   code <- paste0(code, "\n\t\t\ttheta[i,k] <- Eta[i] + d[t[i,k]] - d[t[i,1]]")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[t[i,k]] - b_bl[t[i,1]]) * (Eta[i] - mx_bl)")
   }
   
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[t[i,k]]- beta", i, "[t[i,1]]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
  } else{
   code <- paste0(code, "\n\t\t\ttheta[i,k] <- Eta[i] + delta[i,k]")
  }
  
  code <- paste0(code, "\n\t\t\tdev[i,k] <- (r[i,k]-theta[i,k])*(r[i,k]-theta[i,k])*tau[i,k]",
             "\n\t\t}",
             "\n\t\tresdev[i] <- sum(dev[i,1:na[i]])")

  if(type == "random"){
   code <- paste0(code, "\n\t\tfor(k in 2:na[i]){",
           "\n\t\t\tdelta[i,k] ~ dnorm(md[i,k],precd[i,k])",
           "\n\t\t\tmd[i,k] <- d[t[i,k]] - d[t[i,1]] + sw[i,k]")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[t[i,k]] - b_bl[t[i,1]]) * (Eta[i] - mx_bl)")
   }
   
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[t[i,k]]- beta", i, "[t[i,1]]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
   
   code <- paste0(code, "\n\t\t\tprecd[i,k] <- prec *2*(k-1)/k",
           "\n\t\t\tw[i,k] <- (delta[i,k] - d[t[i,k]] + d[t[i,1]])")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " - (b_bl[t[i,k]] - b_bl[t[i,1]]) * (Eta[i] - mx_bl)")
   }
   
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " - (beta", i, "[t[i,k]]- beta", i, "[t[i,1]]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
   
   code <- paste0(code, 
           "\n\t\t\tsw[i,k] <- sum(w[i,1:(k-1)])/(k-1)",
           "\n\t\t}",
           "\n\t}")
   
  } else if(type == "fixed"){
   code <- paste0(code, "\n\t}")
  }
  
  code <- paste0(code, "\n\ttotresdev <- sum(resdev[])")

  code <- paste0(code, "\n\td[1] <- 0",
          "\n\tfor(k in 2:", ntreat, "){",
          "\n\t\td[k] ~ dnorm(mean.d,prec.d)",
          "\n\t}")
  
  if(baseline != "none"){
   code <- paste0(code, baseline.rjags(baseline, ntreat, hy.prior.bl))
  }
  if(!is.null(covariate)){
   code <- paste0(code, covariate.rjags(covariate, covariate.model, ntreat, hy.prior.cov))
  }
  if(type == "random"){
   code <- paste0(code, hy.prior.rjags(hy.prior, 0), rank.rjags(rank.preference, ntreat))
  } else if(type == "fixed"){
   code <- paste0(code, rank.rjags(rank.preference, ntreat))
  }
  
  if(!is.null(mean.A) & !is.null(prec.A)){
   
   code <- paste0(code,
           "\n\tA ~ dnorm(mean.A, prec.A)",
           "\n\tfor(k in 1:", ntreat, ") { T[k] <- A + d[k]")
   
   if(!is.null(covariate) & !is.null(Z)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[k]- beta", i, "[1]) * (", Z[i], " - mx", i, ")")
    }
   }
   
   if(baseline != "none" & !is.null(Z_bl)){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[k] - b_bl[1]) * (", Z_bl, " - mx_bl)")
   }
   code <- paste0(code, " }")
  }
  
  return(code)
 })
}

model.binomial <- function(network)
{
 with(network, {
  
  code <- baseline.risk.rjags(network)
  
  code <- paste0(code, 
          "\n\tfor (i in 1:", nstudy, ") {",
          "\n\t\tw[i,1] <- 0",
          "\n\t\tdelta[i,1] <- 0",
          "\n\t\tfor(k in 1:na[i]){",
          "\n\t\t\tr[i,k] ~ dbin(p[i,k],n[i,k])")
  
  if(type == "fixed"){
   code <- paste0(code, "\n\t\t\tlogit(p[i,k]) <- Eta[i] + d[t[i,k]] - d[t[i,1]]")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[t[i,k]] - b_bl[t[i,1]]) * (Eta[i] - mx_bl)")
   }
   
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[t[i,k]]- beta", i, "[t[i,1]]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
  } else if(type == "random"){
   code <- paste0(code, "\n\t\t\tlogit(p[i,k]) <- Eta[i] + delta[i,k]")
  }
  
  code <- paste0(code,
           "\n\t\t\trhat[i,k] <- p[i,k] * n[i,k]",
           "\n\t\t\tdev[i,k] <- 2 * (r[i,k] * (log(r[i,k])-log(rhat[i,k])) + (n[i,k]-r[i,k])*(log(n[i,k]-r[i,k]) - log(n[i,k]-rhat[i,k])))",
           "\n\t\t}",
           "\n\t\tresdev[i] <- sum(dev[i,1:na[i]])")

  
  if(type == "random"){
   code <- paste0(code,
           "\n\t\tfor(k in 2:na[i]){",
           "\n\t\t\tdelta[i,k] ~ dnorm(md[i,k],precd[i,k])",
           "\n\t\t\tmd[i,k] <- d[t[i,k]] - d[t[i,1]] + sw[i,k]")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[t[i,k]] - b_bl[t[i,1]]) * (Eta[i] - mx_bl)")
   }
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[t[i,k]]- beta", i, "[t[i,1]]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
   
   code <- paste0(code, 
           "\n\t\t\tprecd[i,k] <- prec *2*(k-1)/k",
           "\n\t\t\tw[i,k] <- (delta[i,k] - d[t[i,k]] + d[t[i,1]])")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " - (b_bl[t[i,k]] - b_bl[t[i,1]]) * (Eta[i] - mx_bl)")
   }
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " - (beta", i, "[t[i,k]]- beta", i, "[t[i,1]]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   } 
   
   code <- paste0(code,  
           "\n\t\t\tsw[i,k] <- sum(w[i,1:(k-1)])/(k-1)",
           "\n\t\t}",
           "\n\t}")
   
  } else if (type == "fixed"){
   code <- paste0(code, "\n\t}")
  }
  code <- paste0(code, "\n\ttotresdev <- sum(resdev[])")
  
  code <- paste0(code,
          "\n\td[1] <- 0",
          "\n\tfor(k in 2:", ntreat, "){",
          "\n\t\td[k] ~ dnorm(mean.d,prec.d)",
          "\n\t}")
  
  if(baseline != "none"){
   code <- paste0(code, baseline.rjags(baseline, ntreat, hy.prior.bl))
  }
  
  if(!is.null(covariate)){
   code <- paste0(code, covariate.rjags(covariate, covariate.model, ntreat, hy.prior.cov))
  }
  
  if(type == "random"){
   code <- paste0(code, hy.prior.rjags(hy.prior, 0), rank.rjags(rank.preference, ntreat))
  } else if(type == "fixed"){
   code <- paste0(code, rank.rjags(rank.preference, ntreat))
  }
  
  if(!is.null(mean.A) & !is.null(prec.A)){
   
   code <- paste0(code,
           "\n\tA ~ dnorm(mean.A, prec.A)",
           "\n\tfor(k in 1:", ntreat, ") { logit(T[k]) <- A + d[k]")
   
   if(!is.null(covariate) & !is.null(Z)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[k]- beta", i, "[1]) * (", Z[i], " - mx", i, ")")
    }
   }

   if(baseline != "none" & !is.null(Z_bl)){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[k] - b_bl[1]) * (", Z_bl, " - mx_bl)")
   }
   code <- paste0(code, " }")
   
   code <- paste0(code,
           "\n\tfor(k in 1:", ntreat, ") {",
           "\n\t\tfor(kk in (k+1):", ntreat, ") {",
           "\n\t\tNNT[kk,k] <- 1/(T[kk] - T[k])",
           "\n\t\tRD[kk,k] <- T[kk] - T[k]",
           "\n\t\tRR[kk,k] <- T[kk]/T[k]",
           "\n\t\t}",
           "\n\t}")
  }
  
  return(code)
 })
}

baseline.risk.rjags <- function(network){
 
 with(network, {
  code <- paste0("\n\tfor (i in 1:", nstudy, ") {")
  if(baseline.risk == "independent"){
   code <- paste0(code, 
           "\n\t\tEta[i] ~ dnorm(mean.Eta, prec.Eta)")
  } else if(baseline.risk == "exchangeable"){
   code <- paste0(code, 
           "\n\t\tEta[i] ~ dnorm(E, precE)")
  }
  code <- paste0(code, "\n\t}")
  
  if(baseline.risk == "exchangeable"){
   code <- paste0(code,
           "\n\tE ~ dnorm(mean.Eta, prec.Eta)",
           hy.prior.Eta.rjags(hy.prior.Eta, 0))
  }
  return(code) 
 })
}


baseline.rjags <- function(baseline, ntreat, hy.prior.bl){
 
 code <- "\n\tb_bl[1] <- 0"
 if(baseline == "common"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tfor(k in 2:", ntreat, "){",
          "\n\t\tb_bl[k] <- B",
          "\n\t}",
          "\n\tB ~ dnorm(mean.bl, prec.bl)")
 } else if(baseline == "independent"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tfor(k in 2:", ntreat, "){",
          "\n\t\tb_bl[k] ~ dnorm(mean.bl, prec.bl)",
          "\n\t}")
 } else if(baseline == "exchangeable"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tfor(k in 2:", ntreat, "){",
          "\n\t\tb_bl[k] ~ dnorm(B, precB)",
          "\n\t}",
          "\n\tB ~ dnorm(mean.bl, prec.bl)",
          hy.prior.bl.rjags(hy.prior.bl, 0))
 }
 return(code)
}

covariate.rjags <- function(covariate, covariate.model, ntreat, hy.prior.cov){
 
 code <- ""
 for(i in 1:dim(covariate)[2]){
  code <- paste0(code, "\n\tbeta", i, "[1] <- 0")
 }
 
 code <- paste0(code, "\n\tfor(k in 2:", ntreat, "){")
 if(covariate.model == "independent"){
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[k] ~ dnorm(mean.cov,prec.cov)")
  }
  code <- paste0(code, "\n\t}")
 } else if(covariate.model == "common"){
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[k] <- ", paste0("C", i))
  }
  code <- paste0(code, "\n\t}")
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code, "\n\t", paste0("C",i), " ~ dnorm(mean.cov, prec.cov)")
  }
 } else if(covariate.model == "exchangeable"){
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[k] ~ dnorm(", paste0("C", i), ",", paste0("precC", i), ")")
  }
  code <- paste0(code, "\n\t}")
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code, "\n\t", paste0("C",i), " ~ dnorm(mean.cov, prec.cov)")
  }
  code <- paste0(code, hy.prior.cov.rjags(hy.prior.cov, covariate, 0))
 }
 return(code)
}


################################################## Functions for multinomial distribution
#########################################################################################

model.multinomial.complete <- function(network){
 
 with(network, {
  
  code <- paste0(
   "\n\tfor (i in 1:",nstudy,") {",
   "\n\t\tfor (k in 1:na[i]) {",
   "\n\t\t\tr[i,k,1:", ncat, "] ~ dmulti(p[i,k,], n[i,k])",
   "\n\t\t\tfor(m in 1:", ncat, ") {",
   "\n\t\t\t\tp[i,k,m] <- theta[i,k,m]/sum(theta[i,k,])",
   "\n\t\t\t\tlog(theta[i,k,m]) <- Eta[i,m] + delta[i,k,m]")
  
  code <- paste0(code,
           "\n\t\t\t\trhat[i,k,m] <- p[i,k,m]*n[i,k]",
           "\n\t\t\t\tdv[i,k,m] <- 2*r[i,k,m]*log(r[i,k,m]/rhat[i,k,m])",
           "\n\t\t\t}",
           "\n\t\t\tdev[i,k] <- sum(dv[i,k,])",
           "\n\t\t}",
           "\n\t\tresdev[i] <- sum(dev[i,na[i]])",
           "\n\t}",
           "\n\ttotresdev <- sum(resdev[])")
  return(code)
 })
}

model.randomeffects.twoarms <- function(network){
 
 with(network, {
  
  code <- paste0(
   "\n\tfor(i in 1:", nstudy, "){",
   "\n\t\tfor(m in 1:", ncat, "){",
   "\n\t\t\tdelta[i,1,m] <- 0",
   "\n\t\t}",
   "\n\t\tfor(k in 2:na[i]){",
   "\n\t\t\tdelta[i,k,1] <- 0")
  
  if(type == "random"){
   code <- paste0(code,
           "\n\t\t\tdelta[i,k,2:", ncat, "] ~ dmnorm(md[i,k,], prec[,])",
           "\n\t\t\tfor(j in 1:", ncat -1 ,"){",
           "\n\t\t\t\tmd[i,k,j] <- d[t[i,k],j] - d[t[i,1],j]")
  } else if(type == "fixed"){
   code <- paste0(code,
           "\n\t\t\tdelta[i,k,2:", ncat, "] <- md[i,k,]",
           "\n\t\t\tfor(j in 1:", ncat -1 ,"){",
           "\n\t\t\t\tmd[i,k,j] <- d[t[i,k],j] - d[t[i,1],j]")
  }
  
  if(baseline != "none"){
   code <- paste0(code, " + (b_bl[t[i,k],j] - b_bl[t[i,1],j]) * (Eta[i,j+1] - mx_bl[j])")
  }
  if(!is.null(covariate)){
   for(i in 1:dim(covariate)[2]){
    code <- paste0(code, " + (beta", i, "[t[i,k],j] - beta", i, "[t[i,1],j]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
   }
  }
  code <- paste0(code,
          "\n\t\t\t}",
          "\n\t\t}",
          "\n\t}")
  
  if(type == "random"){
   code <- paste0(code, hy.prior.rjags(hy.prior, ncat))
  }
  return(code)
 })
}

model.randomeffects.threearms <- function(network){
 
 with(network, {
  
  if(type == "random"){
   code <- paste0(
    "\n\tfor(i in 1:", nstudy, "){",
    "\n\t\tfor(m in 1:", ncat, "){",
    "\n\t\t\tw[i,1,m] <- 0",
    "\n\t\t\tdelta[i,1,m] <- 0",
    "\n\t\t}",
    "\n\t\tfor(k in 2:na[i]){",
    "\n\t\t\tm[i,k,2:", ncat, "] ~ dmnorm(md[i,k,] / sqrt(2*(k-1)/k), prec[,])",
    "\n\t\t\tdelta[i,k,1] <- 0",
    "\n\t\t\tdelta[i,k,2:", ncat, "] <- m[i,k,2:", ncat, "] * sqrt(2*(k-1)/k)",
    "\n\t\t}",
    "\n\t}",
    "\n\tfor(i in 1:", nstudy, "){",
    "\n\t\tfor(k in 2:na[i]){",
    "\n\t\t\tfor(j in 1:", ncat-1, "){",
    "\n\t\t\t\tmd[i,k,j] <- d[t[i,k],j] - d[t[i,1],j] + sw[i,k,j]")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[t[i,k],j] - b_bl[t[i,1],j]) * (Eta[i,j+1] - mx_bl[j])")
   }
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[t[i,k],j] - beta", i, "[t[i,1],j]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
   code <- paste0(code, "\n\t\t\t\tw[i,k,j] <- delta[i,k,j] - d[t[i,k],j] + d[t[i,1],j]")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " - (b_bl[t[i,k],j] - b_bl[t[i,1],j]) * (Eta[i,j+1] - mx_bl[j])")
   }
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " - (beta", i, "[t[i,k],j] - beta", i, "[t[i,1],j]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
   code <- paste0(code,
           "\n\t\t\t\tsw[i,k,j] <- sum(w[i,1:(k-1),j])/(k-1)",
           "\n\t\t\t}",
           "\n\t\t}",
           "\n\t}")
   
   code <- paste0(code, hy.prior.rjags(hy.prior, ncat))
  } else if(type == "fixed"){
   code <- paste0(
    "\n\tfor(i in 1:", nstudy, "){",
    "\n\t\tfor(m in 1:", ncat, "){",
    "\n\t\t\tw[i,1,m] <- 0",
    "\n\t\t\tdelta[i,1,m] <- 0",
    "\n\t\t}",
    "\n\t\tfor(k in 2:na[i]){",
    "\n\t\t\tdelta[i,k,1] <- 0",
    "\n\t\t\tdelta[i,k,2:", ncat, "] <- md[i,k,]",
    "\n\t\t}",
    "\n\t}",
    "\n\tfor(i in 1:", nstudy, "){",
    "\n\t\tfor(k in 2:na[i]){",
    "\n\t\t\tfor(j in 1:", ncat-1, "){",
    "\n\t\t\t\tmd[i,k,j] <- d[t[i,k],j] - d[t[i,1],j]")
   
   if(baseline != "none"){
    code <- paste0(code, " + (b_bl[t[i,k],j] - b_bl[t[i,1],j]) * (Eta[i,j+1] - mx_bl[j])")
   }
   if(!is.null(covariate)){
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, " + (beta", i, "[t[i,k],j] - beta", i, "[t[i,1],j]) * (x", i, "[i]-mx", i, ")")
    }
   }
   
   code <- paste0(code,
           "\n\t\t\t}",
           "\n\t\t}",
           "\n\t}")
  }
  return(code)
 })
}model.multinomial.prior <- function(network){
 
 with(network, {
  
  
  code <- if(baseline.risk == "independent"){
   paste0(
    "\n\tfor(i in 1:", nstudy, "){",
    "\n\t\tEta[i,1] <- 0",
    "\n\t\tEta[i,2:", ncat, "] ~ dmnorm(mean.Eta[], prec.Eta[,])",
    "\n\t}")
  } else if(baseline.risk == "exchangeable"){
   paste0(
    "\n\tfor(i in 1:", nstudy, "){",
    "\n\t\tEta[i,1] <- 0",
    "\n\t\tEta[i,2:", ncat, "] ~ dmnorm(E, precE)",
    "\n\t}",
    "\n\tE ~ dmnorm(mean.Eta[], prec.Eta[,])",
    hy.prior.Eta.rjags(hy.prior.Eta, ncat))
  }
  
  code <- paste0(code, "\n\tfor(k in 1:", ncat-1, "){",
          "\n\t\td[1,k] <- 0",
          "\n\t}",
          "\n\tfor(j in 2:", ntreat, "){",
          "\n\t\td[j,1:", ncat-1, "] ~ dmnorm(mean.d[], prec.d[,])",
          "\n\t}")
  
  if(baseline == "common"){
   code <- paste0(code,
           "\n\tfor(k in 1:", ncat -1, "){",
           "\n\t\tb_bl[1,k] <- 0",
           "\n\t}",
           "\n\tfor(j in 2:", ntreat, "){",
           "\n\t\tb_bl[j,1:", ncat - 1, "] <- B",
           "\n\t}",
           "\n\tB ~ dmnorm(mean.bl[], prec.bl[,])")
  } else if(baseline == "independent"){
   code <- paste0(code,
           "\n\tfor(k in 1:", ncat -1, "){",
           "\n\t\tb_bl[1,k] <- 0",
           "\n\t}",
           "\n\tfor(j in 2:", ntreat, "){",
           "\n\t\tb_bl[j,1:", ncat - 1, "] ~ dmnorm(mean.bl[], prec.bl[,])",
           "\n\t}")
  } else if(baseline == "exchangeable"){
   code <- paste0(code,
           "\n\tfor(k in 1:", ncat -1, "){",
           "\n\t\tb_bl[1,k] <- 0",
           "\n\t}",
           "\n\tfor(j in 2:", ntreat, "){",
           "\n\t\tb_bl[j,1:", ncat -1, "] ~ dmnorm(B, precB)",
           "\n\t}",
           "\n\tB ~ dmnorm(mean.bl[], prec.bl[,])",
           hy.prior.bl.rjags(hy.prior.bl, ncat))
  }
  
  
  if(!is.null(covariate)){
   if(covariate.model == "independent"){
    code <- paste0(code, "\n\tfor(k in 1:", ncat -1, "){")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[1,k] <- 0")
    }
    code <- paste0(code,
            "\n\t}",
            "\n\tfor(j in 2:", ntreat, "){")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[j,1:", ncat - 1, "] ~ dmnorm(mean.cov[], prec.cov[,])")
    }
    code <- paste0(code, "\n\t}")
   } else if(covariate.model == "common"){
    code <- paste0(code, "\n\tfor(k in 1:", ncat -1, "){")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[1,k] <- 0")
    }
    code <- paste0(code,
            "\n\t}",
            "\n\tfor(j in 2:", ntreat, "){")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[j,1:", ncat - 1, "] <- ", paste0("C", i))
    }
    code <- paste0(code, "\n\t}")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t", paste0("C", i), " ~ dmnorm(mean.cov[], prec.cov[,])")
    }
   } else if(covariate.model == "exchangeable"){
    code <- paste0(code, "\n\tfor(k in 1:", ncat -1, "){")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[1,k] <- 0")
    }
    code <- paste0(code,
            "\n\t}",
            "\n\tfor(j in 2:", ntreat, "){")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t\tbeta", i, "[j,1:", ncat - 1, "] ~ dmnorm(", paste0("C", i), ",", paste0("precC", i), ")")
    }
    code <- paste0(code, "\n\t}")
    for(i in 1:dim(covariate)[2]){
     code <- paste0(code, "\n\t", paste0("C", i), " ~ dmnorm(mean.cov[], prec.cov[,])")
    }
    code <- paste0(code, hy.prior.cov.rjags(hy.prior.cov, covariate, ncat))
   }
  }
  return(code)
  
 })
}

model.multinomial <- function(network){
 
 with(network, {
  
  code <- ""
  code <- paste0(code, model.multinomial.complete(network))
  
  if(max(na) == 2){
   code <- paste0(code, model.randomeffects.twoarms(network))
  } else{
   code <- paste0(code, model.randomeffects.threearms(network))
  }
  code <- paste0(code, model.multinomial.prior(network), rank.rjags.multinomial(network))
  return(code)
 })
}

###################################### Function used for all the distribution
#############################################################################


hy.prior.Eta.rjags <- function(hy.prior.Eta, ncat){
 
 code <- ""
 distr <- hy.prior.Eta[[1]]
 if(distr == "dunif"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecE <- pow(sdE, -2)",
          "\n\tsdE ~ dunif(hy.prior.Eta.1, hy.prior.Eta.2)")
 } else if(distr == "dgamma"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecE ~ dgamma(hy.prior.Eta.1, hy.prior.Eta.2)",
          "\n\tsdE <- pow(precE, -0.5)")
 } else if(distr == "dhnorm"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecE <- pow(sdE, -2)",
          "\n\tsdE ~ dnorm(hy.prior.Eta.1, hy.prior.Eta.2)T(0,)")
 } else if (distr == "dwish"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecE[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] ~ dwish(hy.prior.Eta.1, hy.prior.Eta.2)",
          "\n\tsigmaE[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] <- inverse(precE[,])")
 }
 return(code)
}hy.prior.bl.rjags <- function(hy.prior.bl, ncat){
 
 code <- ""
 distr <- hy.prior.bl[[1]]
 if(distr == "dunif"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecB <- pow(sdB, -2)",
          "\n\tsdB ~ dunif(hy.prior.bl.1, hy.prior.bl.2)")
 } else if(distr == "dgamma"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecB ~ dgamma(hy.prior.bl.1, hy.prior.bl.2)",
          "\n\tsdB <- pow(precB, -0.5)")
 } else if(distr == "dhnorm"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecB <- pow(sdB, -2)",
          "\n\tsdB ~ dnorm(hy.prior.bl.1, hy.prior.bl.2)T(0,)")
 } else if (distr == "dwish"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprecB[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] ~ dwish(hy.prior.bl.1, hy.prior.bl.2)",
          "\n\tsigmaB[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] <- inverse(precB[,])")
 }
 return(code)
}

hy.prior.cov.rjags <- function(hy.prior.cov, covariate, ncat){
 
 code <- ""
 distr <- hy.prior.cov[[1]]
 if(distr == "dunif"){
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code,
           "\n\t", paste0("precC", i), " <- pow(", paste0("sdC", i), ",-2)",
           "\n\t", paste0("sdC", i), " ~ dunif(hy.prior.cov.1, hy.prior.cov.2)")
  }
 } else if(distr == "dgamma"){
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code,
           "\n\t", paste0("precC", i), " ~ dgamma(hy.prior.cov.1, hy.prior.cov.2)",
           "\n\t", paste0("sdC", i), " <- pow(", paste0("precC", i), ",-0.5)")
  }
 } else if(distr == "dhnorm"){
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code,
           "\n\t", paste0("precC", i), " <- pow(", paste0("sdC", i), ",-2)",
           "\n\t", paste0("sdC", i), " ~ dnorm(hy.prior.cov.1, hy.prior.cov.2)T(0,)")
  }
 } else if (distr == "dwish"){
  for(i in 1:dim(covariate)[2]){
   code <- paste0(code,
           "\n\t", paste0("precC", i), "[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] ~ dwish(hy.prior.cov.1, hy.prior.cov.2)",
           "\n\t", paste0("sigmaC", i), "[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] <- inverse(", paste0("precC", i), "[,])")
  }
 }
 return(code)
}

hy.prior.rjags <- function(hy.prior, ncat){
 
 code <- ""
 distr <- hy.prior[[1]]
 if (distr == "dunif") {
  code <- paste0(code,
          "\n\tsd ~ dunif(hy.prior.1, hy.prior.2)",
          "\n\tprec <- pow(sd,-2)",
          "\n\tlogvar <- log(pow(sd, 2))")
 } else if(distr == "dgamma"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tsd <- pow(prec, -0.5)",
          "\n\tprec ~ dgamma(hy.prior.1, hy.prior.2)",
          "\n\tlogvar <- log(pow(sd, 2))")
 } else if(distr == "dhnorm"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tsd ~ dnorm(hy.prior.1, hy.prior.2)T(0,)",
          "\n\tprec <- pow(sd, -2)",
          "\n\tlogvar <- log(pow(sd, 2))")
 } else if (distr == "dwish"){
  code <- paste0(code,
          "\n\tprec[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] ~ dwish(hy.prior.1, hy.prior.2)",
          "\n\tsigma[1:", ncat-1, ",1:", ncat-1, "] <- inverse(prec[,])")
 }
 
 if(ncat > 1){
  code <- paste0(code,
          "\n\tfor(i in 1:", ncat-1, "){",
          "\n\t\tfor(j in 1:", ncat-1, "){",
          "\n\t\t\trho[i,j] <- ifelse(i == j, 0, sigma[i,j]/(sqrt(sigma[i,i])* sqrt(sigma[j,j])))",
          "\n\t\t\tsigma_transformed[i,j] <- ifelse(i == j, log(sigma[i,i]), 1/2 * log((1+ rho[i,j])/(1-rho[i,j])))",
          "\n\t\t}",
          "\n\t}")
 }
 return(code)
}


rank.rjags <- function(rank.preference, ntreat){
 
 code <- paste0(
  "\n\trank_number <- rank(d[])",
  "\n\tfor(k in 1:", ntreat, "){")
 
 if(rank.preference == "higher"){
  code <- paste0(code, "\n\t\trk[k] <- ", ntreat, " +1- rank_number[k]")
 } else if(rank.preference == "lower"){
  code <- paste0(code, "\n\t\trk[k] <- rank_number[k]")
 }
 code <- paste0(code,
         "\n\t\tfor(h in 1:", ntreat, "){ prob[h,k] <- equals(rk[k],h)}",
         "\n\t}")
 return(code)
}

rank.rjags.multinomial <- function(network){
 
 with(network, {
  
  code <- paste0(
   "\n\tfor(j in 1:", ncat -1, "){",
   "\n\t\trank_number[1:", ntreat, ",j] <- rank(d[1:", ntreat, ",j])",
   "\n\t\tfor(k in 1:", ntreat, "){")
  
  if(rank.preference == "higher"){
   code <- paste0(code, "\n\t\t\trk[k,j] <- ", ntreat, " + 1 - rank_number[k,j]")
  } else if (rank.preference == "lower"){
   code <- paste0(code, "\n\t\t\trk[k,j] <- rank_number[k,j]")
  }
  code <- paste0(code,
          "\n\t\t\tfor(h in 1:", ntreat, "){ prob[h,k,j] <- equals(rk[k,j], h)}",
          "\n\t\t}",
          "\n\t}")
  return(code)
 })
}

Try the bnma package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

bnma documentation built on Aug. 15, 2023, 5:08 p.m.