Files in regclass
Tools for an Introductory Class in Regression and Modeling

MD5
NAMESPACE
DESCRIPTION
data/ATTRACTM.rda
data/EX6.WINE.rda
data/EX2.CENSUS.rda
data/EX9.STORE.rda
data/BULLDOZER.rda
data/EX9.NFL.rda
data/FUMBLES.rda
data/CALLS.rda
data/DONOR.rda
data/EX4.STOCKPREDICT.rda
data/POISON.rda
data/PURCHASE.rda
data/APPLIANCE.rda
data/EX6.CLICK.rda
data/LARGEFLYER.rda
data/CENSUSMLR.rda
data/EX9.BIRTHWEIGHT.rda
data/BODYFAT.rda
data/CHARITY.rda
data/CUSTCHURN.rda
data/EX5.BIKE.rda
data/CUSTVALUE.rda
data/SURVEY11.rda
data/EDUCATION.rda
data/SURVEY10.rda
data/DIET.rda
data/EX7.CATALOG.rda
data/EX2.TIPS.rda
data/MOVIE.rda
data/TIPS.rda
data/CENSUS.rda
data/AUTO.rda
data/datalist
data/BODYFAT2.rda
data/BULLDOZER2.rda
data/EX3.BODYFAT.rda
data/EX6.DONOR.rda
data/JUNK.rda
data/WINE.rda
data/SALARY.rda
data/EX4.BIKE.rda
data/EX7.BIKE.rda
data/SURVEY09.rda
data/EX5.DONOR.rda
data/SPEED.rda
data/CUSTREACQUIRE.rda
data/SOLD26.rda
data/EX4.STOCKS.rda
data/OFFENSE.rda
data/NFL.rda
data/FRIEND.rda
data/SMALLFLYER.rda
data/ATTRACTF.rda
data/EX3.HOUSING.rda
data/CHURN.rda
data/STUDENT.rda
data/LAUNCH.rda
data/PRODUCT.rda
data/ACCOUNT.rda
data/EX3.NFL.rda
data/CUSTLOYALTY.rda
data/EX3.ABALONE.rda
data/PIMA.rda
R/visualize_relationship.R R/choose_order.R R/see_interactions.R R/influence_plot.R R/extrapolation_check.R R/generalization_error.R R/visualize_model.R R/combine_rare_levels.R R/all_correlations.R R/cor_demo.R R/check_regression.R R/confusion_matrix.R R/possible_regressions.R R/segmented_barchart.R R/build_tree.R R/see_models.R R/suggest_levels.R R/overfit_demo.R R/getcp.R R/outlier_demo.R R/qq.R R/find_transformations.R R/associate.R R/zzz.R R/build_model.R R/cor_matrix.R R/summarize_tree.R R/mosaic.R R/VIF.R R/mode_factor.R man/suggest_levels.Rd man/EX3.HOUSING.Rd man/PIMA.Rd man/EX3.NFL.Rd man/VIF.Rd man/cor_matrix.Rd man/EX4.STOCKS.Rd man/generalization_error.Rd man/BODYFAT2.Rd man/BODYFAT.Rd man/DIET.Rd man/AUTO.Rd man/CENSUSMLR.Rd man/ATTRACTM.Rd man/see_models.Rd man/FRIEND.Rd man/getcp.Rd man/SPEED.Rd man/EX2.TIPS.Rd man/EX4.BIKE.Rd man/PRODUCT.Rd man/visualize_model.Rd man/EX4.STOCKPREDICT.Rd man/EX3.ABALONE.Rd man/combine_rare_levels.Rd man/associate.Rd man/qq.Rd man/summarize_tree.Rd man/SOLD26.Rd man/check_regression.Rd man/find_transformations.Rd man/CHARITY.Rd man/outlier_demo.Rd man/ACCOUNT.Rd man/JUNK.Rd man/see_interactions.Rd man/WINE.Rd man/EX9.NFL.Rd man/segmented_barchart.Rd man/cor_demo.Rd man/EX9.BIRTHWEIGHT.Rd man/APPLIANCE.Rd man/BULLDOZER.Rd man/STUDENT.Rd man/SMALLFLYER.Rd man/ATTRACTF.Rd man/MOVIE.Rd man/EX6.WINE.Rd man/LAUNCH.Rd man/EX6.CLICK.Rd man/LARGEFLYER.Rd man/confusion_matrix.Rd man/EX3.BODYFAT.Rd man/SURVEY10.Rd man/EX5.DONOR.Rd man/CUSTREACQUIRE.Rd man/choose_order.Rd man/build_model.Rd man/SALARY.Rd man/mosaic.Rd man/possible_regressions.Rd man/CUSTCHURN.Rd man/EX7.BIKE.Rd man/CUSTLOYALTY.Rd man/CENSUS.Rd man/visualize_relationship.Rd man/influence_plot.Rd man/EX6.DONOR.Rd man/EX2.CENSUS.Rd man/TIPS.Rd man/NFL.Rd man/SURVEY09.Rd man/EX9.STORE.Rd man/EX5.BIKE.Rd man/overfit_demo.Rd man/mode_factor.Rd man/EDUCATION.Rd man/CHURN.Rd man/FUMBLES.Rd man/SURVEY11.Rd man/CALLS.Rd man/EX7.CATALOG.Rd man/BULLDOZER2.Rd man/PURCHASE.Rd man/DONOR.Rd man/POISON.Rd man/all_correlations.Rd man/build_tree.Rd man/CUSTVALUE.Rd man/OFFENSE.Rd man/extrapolation_check.Rd
regclass documentation built on March 26, 2020, 8:02 p.m.