PawKed/SuperFarmerPKEK: Gra SuperFarmer

Pakiet SuperFarmerPKEK symuluje gre w SuperFarmera przy uzyciu roznych strategii.W kazdej rundzie gry SuperFarmer program losuje zwierzeta na dwoch kostkach.Gracz otrzymuje ze stada glownego tyle zwierzat wyrzuconego gatunku, ile ma pelnych par tego gatunku, razem na kostkach i we wlasnym stadzie.Wylosowanie lisa na ktorejkolwiek z kostek powoduje stracenie wszyskich krolikow, a wylosowanie wilka podobuje stracenie wszystkich zwierzat poza koniem.Przed lisem i wilkiem chronia odpowiednio maly pies i duzy pies. Przed kazdym rzutem gracz moze dokonac wymiany zwierzat wedlug zadanej tabeli wymian.Gracz wygrywa, gdy zdobedzieco najmniej po jednym zwierzeciu z sposrod: krolikow, owiec, swin, krow i koni. Z pakiet umozliwia liczenie dlugosci tur pojedynczen gry oraz 10 000 krotne powtorzenie gry w celu obliczenia podstawowych statystyk dotyczace dlugosci gry.Z pomoca tego pakietu jest mozliwosc, gdy za pomoca strategii pochodzacych z innych pakietow.

Getting started

Package details

AuthorEwelina Karbowiak [aut], Pawel Kedzior [cre]
MaintainerPawel Kedzior <[email protected]>
LicenseGPL-2
Version0.0.0.9000
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("PawKed/SuperFarmerPKEK")
PawKed/SuperFarmerPKEK documentation built on May 8, 2019, 1:27 a.m.