badaj_gre: Rozklad czasu gry w SuperFarmera zadana strategia

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja badaj_gre() oblicza podstawowe statystyki dotyczace czasu gry w SupreFarmera zadana strategia, po wykonianiu funkcji gra() 10000.

Usage

1
badaj_gre(strategia)

Arguments

strategia

strategia, ktora chcemy zagrać. W pakiecie do wyboru: 'strategy1', 'strategy2', 'strategy3'

Value

funkcja zwraca podstawowe statyki czasu gry dana strategia po 10000 krotnych powtorzeniu fukcji gra()


PawKed/SuperFarmerPKEK documentation built on May 8, 2019, 1:27 a.m.