czy_wygrana: Warunek wygrania w gre SuperFarmer

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja czy_wygrana() sprawdza, czy zostal spelniony warunek wygranej w grze SuperFarmer

Usage

1

Arguments

StadoGracza

wektor zawieracjacy liczby poszczegolnych zwierzat w stadzie gracza

Value

funkcja zwraca wartość logiczna TRUE, gdy gracz wygral i FALSE w przeciwnym wypadku


PawKed/SuperFarmerPKEK documentation built on May 8, 2019, 1:27 a.m.