ceny_w_krolikach: Zbior zawierajacy domyslne wartosci zwierzat wyrazone w...

Description

Description

Zbior zawierajacy domyslne wartosci zwierzat wyrazone w krolikach, zapisane jako nazwany wektor.


PawKed/SuperFarmerPKEK documentation built on May 8, 2019, 1:27 a.m.